Nuorkeskusta vaatii: Biomassoista potkua kiertotalouteen

Uutiset maanantai 03.02.2020

Paska ei ole mikään paska voimanlähde, Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat muistuttavat. On aika ottaa biokaasun kaikki lähteet täysimittaisesti käyttöön, jotta Suomi pääsee ilmastotavoitteisiinsa mahdollisimman nopeasti.

Nuorkeskusta kiittää työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän viimeviikkoista raporttia. Työryhmä ehdottaa lukuisia toimia, joilla on tarkoitus parantaa biokaasun kannattavuutta ja lisätä sen osuutta kulutetusta energiasta.

”Biokaasua tuotetaan aineksista, jotka muutoin tuottavat hyödyttöminä ilmastopäästöjä. Miksi emme valmistaisi ylimääräistä biomassaa energiaksi? Esimerkiksi lannasta hyödynnetään tällä hetkellä vain kuutisen prosenttia. Meillä on sitä paitsi jo olemassa erinomaista teknologiaa bioenergian hyödyntämiseen”, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula painottaa.

”Bioaines on kotimainen tapa korvata fossiiliset polttoaineet, jotka päästävät kaasunsa ilmakehään käytännössä pelkästään ihmisen toiminnan seurauksena. On aika ottaa biokaasun huikeat mahdollisuudet käyttöön ja luoda uutta kiertotaloutta maaseudulle ja liikennekäyttöön”, Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen linjaa.

Nuorkeskustan mielestä kiertotalous ja kierrätysmaatalous tuovat positiivista potkua maaseudulle ja paikallistalouksiin. Tavoitteena tulee olla hajautettu ja kestävä energiantuotanto.

”Suomi on luonnonvarojen luvattu maa. Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa on otettava kaikki keinot käyttöön, ja meillä on erinomaista luonnonvaratalouden osaamista. Kun järjestelmät saadaan toimimaan täällä, voimme viedä osaamistamme ympäri maailman”, Keskustanuorten Markkanen visioi.

”Viljelijät haluavat jo nyt olla osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Osa heistä on jo uskaltautunut tekemään investointeja, mutta osalle huono taloudellinen tilanne on este ottaa rohkeita askelia”, Putula jatkaa.

Maatilat ovat biokaasun tuotannon paras mahdollisuus, joten viljelijöille on turvattava parhaat edellytykset investoida kaasutuotantoon. Nuorkeskusta kannustaakin hallitusta työssään kaasubyrokratian purkamiseksi ja tuotanto- ja jakelutukien valmistelussa.

Aika ajaa fossiilisten polttoaineiden ohi, mutta paskassa on voimaa!

Lisätietoja: