Keskustanuoret: On aika aidosti panostaa nuorten pärjäämiseen

Uutiset maanantai 20.04.2020

Keskustanuoret on huolissaan nuorten jaksamisesta. Tänään julkaistun nuorisobarometrin mukaan jopa 70 prosenttia nuorista näkee työelämän vaativan niin paljon liikaa, että työssä voi palaa loppuun ennenaikaisesti.

Koronakriisi ei tule muuttamaan kehitystä hyvään suuntaan. Siksi toimenpiteiden tarve on huutavan kiireellinen.

”Nuorisobarometrin mittaukset kuvaavat vuoden 2019 tilannetta. Nyt koronan myötä julkisuudessa esiintyy päivittäin huolta siitä, miten nuorten sosiaaliset suhteet ja luottamus omaan elämään ovat koetuksella. Koulu on ollut monelle ainoa paikka tavata kavereita, eikä tätä mahdollisuutta nyt ole”, Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen ilmaisee.

Nuorisobarometrin mukaan nuorten jaksaminen on ollut koetuksella jo ennen koronaa. Korona voi räjäyttää pahoinvointikuplan moninkertaisesti pahemmin.

Jaksamista voidaan tukea monella tavalla. Nyt on uskallettava satsata jo tiedossa oleviin keinoihin ja aika kuunnella mielenterveyden ammattilaisia ja nuorten omia toiveita. Keskustanuorten mielestä esimerkiksi jokaiselle yläkoululaiselle ja toisen asteen opiskelijalle tulisi taata vuosittainen käynti koulupsykologilla. 

Säännöllinen ja jokaista koskeva tapaaminen poistaa vastaanotolla käymiseen liittyviä ennakkoluuloja ja mahdollistaa haasteiden havaitsemisen ajoissa. Mielenterveyden hoitamisesta on tultava yhtä normaalia kuin fyysisenkin terveyden hoidosta. Samoin jatkuvan opinto-ohjauksen merkitys on saatava vahvemmin mukaan nuorten koulupolkuihin, myös opiskelujen välillä.

Keskustanuorten muutama vuosi sitten laatimissa työkykyaskelissa on aineksia myös nykyisten ongelmien ratkaisuun hieman pidemmällä aikavälillä. Askeleet ovat: 

1. Tulevaisuuskutsunnat. Vuotena, jona nuori täyttää 18 vuotta, kutsunnat ovat kokonaisvaltainen tukitilaisuus nuorten kuulumisten ja tulevaisuudennäkymien tarkastamiseen. 

2. Ohjaavat hyvinvointiasemat. Kokonaisvaltainen palvelu pystyy jatkuvasti tukemaan nuoria heidän yksilöllisten tarpeidensa perusteelta pitkälläkin aikavälillä.

3. Perustulo. Sosiaaliturvan tulee taata perustoimeentulo, jolloin se myös kannustaa kaiken työn vastaanottamiseen, eikä kannustinloukkuja synny.

4. Työllistymisen tuet. Kaikki eivät työllisty ilman erityistä ja yksilöllistä tukea, vaikka työpaikoista olisi hyvin tarjontaa.

5. Työpaikkatalkoot. Yhteiskuntasopimus on laadittava niin, että työmarkkinoilla saavutetaan tasa-arvo ja kaikilla on yhteinen käsitys oikeudenmukaisesta työelämästä ja jatkotoimenpiteistä.

Nuorten elämä ei ole pelkkää työtä tai opiskelua. Näissä, mutta myös vapaa-ajassa on muistettava kokonaisvaltaisesti mielekkään elämän tärkeys.

”Nuoret näkevät mielekkään ja omien arvojen mukaisen elämän tärkeämpänä kuin työstä saatavan palkan suuruuden. Samoin barometrissa korostui ihmissuhteiden merkitys, kuten myös vapaa-ajan rooli oman itsensä toteuttamisessa. Meidän on pidettävä huolta siitä, että kaikilla on mahdollisuus elää itsensä näköistä elämää ilman haitallisia ulkoisia paineita. Koronan aikana tulee valmistella toimenpiteitä, joilla nuorten usko tulevaan normaaliaikaan palautuu”, puheenjohtaja Markkanen terävöittää.

Nuorisobarometri 2019 täältä: https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2019/

Lisätietoja:
Hanna Markkanen
Keskustanuorten puheenjohtaja
hanna.markkanen(at)keskustanuoret.fi 
puh. +358 50 384 6820