Keskustanuorten vaihtoehto puolueen uudistusohjelmaksi: Lupaus vahvasta Keskustasta

Uutiset torstai 30.04.2020

Keskustan uudistusohjelma – Lupaus vahvasta Keskustasta


Keskusta tunnetaan vuonna 2030 puolueena, joka on jo tehnyt suuren muutoksen, mutta on tekemässä vielä suurempaa. Ylisukupolvinen kansanliike ei tyydy jo saavutettuun, vaan sivistysliikkeenä osaa johtaa yhteiskunnallista keskustelua ja ihmisten välisiä kohtaamisia. Yhteiskunta on kestävän kehityksen yhteiskunta, kiitos Keskustan.

Keskusta 2030


Tätä olemme 2030:


Vuonna 2030 Keskusta on Suomen suurin puolue. Politiikan laaja keskikenttä on keskustaperheen helmoissa. Keskusta on onnistunut häivyttämään jarruttavat ja vanhoilliset osat julkikuvastaan ja puolue tunnetaan edistyksellisyydestä ja uudistavasta voimastaan.

Keskusta on laaja kansanliike ja virkeä yhteisö. Keskustaan on helppo tulla, ja jokainen uusi kiinnostunut on haluttu. Keskusta on erityisesti nuorten suosikkipuolue. Keskusta tunnetaan, ja ihmiset tunnistavat itsensä puolueen periaatteista.

Keskustalla on asianomistajuus ja asiantuntemus politiikan suurissa, ratkaisevissa kysymyksissä. Keskusta on siksi vuonna 2030 johtava ilmasto- ja ympäristöpuolue, yhdenvertaisuuden edistäjä, rauhan- ja kansainvälisen politiikan johtava osaaja sekä väkevin sivistys- ja tiedepuolue. Osaamme tehdä parasta politiikkaa näissä asioissa kaikilla alueilla pienimmistä metsänotkoista ja kyläteiden varsilta Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokoukseen asti.

Keskusta yhdistää ja puolueeseen on helppo tulla (strategiset askelmerkit):


Keskusta selvittää mikä on se laaja keskikenttä, jonka suosio tulee varmistaa. Tulevaisuutta visioidaan aktiivisemmin kuin muissa puolueissa ja nuorten idealistien toiveet otetaan huomioon ensisijaisina politiikanteon tavoitteina.

Nuorten jatkuva huomioiminen politiikassa takaa Keskustan kestävän tulevaisuustyön. Nuorten kannat otetaan herkemmin puolueenkin kannoiksi, jolloin puolueen kestävä jatkuvuus on yhä uusien sukupolvien myötä turvattu.

Tieteellinen tieto ja tutkimustulokset tukevat sekä tietoa välttämättömistä politiikkatoimista että ihmisten toiveista. Tiedon roolia Keskustan päätöksenteossa ja linjauksissa vahvistetaan.

Keskustan sisäisten viestintäkanavien mutkaton toiminta varmistetaan. Jäsenistön koulutustoimintaa vahvistetaan, ja Keskusta tiedetään paikaksi kehittyä ja kasvaa ihmisenä. Samoin erilaisten yleisötilaisuuksien roolia kasvatetaan puolueen toiminnassa. Tilaisuudet ovat enemmän myös verkossa. Uusille kiinnostuneille tarjotaan kaikki tarpeellinen tieto ja mahdollisuudet kohtaamisiin.

Keskustajärjestöjen ja yhdistysten keskinäistä kommunikointia lisätään. Tämä poistaa päällekkäistä työtä, parantaa yhteistä suunnittelua ja tavoitteiden saavuttamista.

Vaalisuunnitelmat tehdään ajoissa, ja ehdokaslistojen monipuolisuus varmistetaan joka tilanteessa. Alueellinen tasapaino listoilla on yhä tärkeä periaate listoja kasatessa, mutta tätäkin tärkeämmäksi periaatteeksi nostetaan tasapaino etenkin eri ikäryhmien, sukupuolten ja ammattien välillä. Vaalien jälkeen ketään ei jätetä kiittämättä, ja jälkihoito sekä tulosten arviointi hoidetaan tarkasti.

Suomi ja maailma 2030


Keskustan vahvat, edistykselliset teemat ovat suomalaisten suosiossa. Liberaalin demokratian periaatteet on turvattu, ja kaikilla on mahdollisuus sanoa sanottavansa ja tulla huomioiduksi. Vastakkainasettelun lietsontaa ei katsota hyvällä, kun taas avoimet keskusteluyhteydet joka suuntaan ovat normaalitila. Ihmisten medialukutaito on kunnossa, eivätkä valeuutiset leviä.

Suomi on mallimaa muulle maailmalle. Hyvinvointivaltio takaa kaikille vastikkeettoman perustulon, joka tekee työstä ja yrittämisestä aina kannattavaa ja kannustavaa ilman pelkoa ulkopuolisuudesta. Alueita arvostetaan, niiden vahvuudet tiedetään ja niitä osataan hyödyntää kestävästi. Suomi on vihreän teknologian sekä ympäristöosaamisen mallimaa, jonka osaamiselle on maailmalla kysyntää.

Euroopan unioni takaa ihmisoikeuksien toteutumisen vaikutuspiirissään, ja on yhtenäinen maailmanpolitiikan suurissa kysymyksissä ulospäin. Sisäisesti unioni on moniarvoinen, ja jäsenvaltioiden sekä unionin työnjako on selkeä yhteisten perusarvojen pohjalta. EU on suuri suurissa asioissa ja pieni pienissä asioissa.

Yhdistyneiden kansakuntien rooli on kasvanut, samoin kuin kansalaisten tietämys sen toiminnasta ja arvostus sitä kohtaan. Demokraattisten kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen etenee, ja kansalaisyhteiskunnilla on vahva halu maailmanrauhaan ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.