Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat: Äänestyspaikat lähelle nuoria!

Uutiset keskiviikko 13.05.2020

Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat, että kunnat ja kaupungit sitoutuvat nuorten äänestysaktiivisuuden kasvattamiseen ja päättävät sijoittaa kuntavaalien äänestyspaikkoja lähelle nuoria. 

Viime kuntavaaleissa 2017 lähes kaksi kolmesta nuoresta jätti äänestämättä. 18-24-vuotiaiden äänestysprosentti oli vain 35 % samalla, kun koko väestön äänestysaste oli 57 % ja ahkerimmin vaaliuurnilla kävivät 65-74-vuotiaat. Äänestyspaikkojen sijainneissa otetaan hyvin huomioon juuri vanhempien ikäryhmien erityistarpeet  mutta näin tulisi tehdä myös nuorempien ikäryhmien kohdalla. Nuoret muodostavat kuitenkin oman erityisryhmän muita ikäryhmiä huomattavasti matalamman vaaliosallistumisen takia. 

Äänestämisestä pitää tehdä nuorille helppoa. Siksi esitämme, että kuntavaalien 2021 äänestyspaikat sijoitetaan nuorille keskeisiin paikkoihin. Keskusvaalilautakuntien tulee valmistella esitykset äänestyspaikkojen sijainnista nuoria kuullen. Sekä ennakkoäänestyksen että vaalipäivän äänestyspaikkojen sijainnit tulee suunnitella yhteistyössä nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien, nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. 

Jokaisessa korkeakoulussa tulee olla ennakkoäänestyspiste. Myös toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin pitää sijoittaa äänestyspaikkoja. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen piirissä on yhteensä 290 000 opiskelijaa, joista enemmän kuin puolet on yli 20-vuotiaita. Ennakkoäänestämistä pitää yleisesti helpottaa, sillä vain 13 % nuorimmasta ikäryhmästä kävi äänestämässä ennakkoon viime vaaleissa.

Nuorten demokraattisen osallistuminen tukeminen on koko kunnan vastuulla. Hyviä tuloksia on saatu esimerkiksi sillä, että opettajat ja nuorisotyöntekijät ovat järjestäneet yhteislähdön äänestyspaikalle nuorten kanssa.

Kunnassa päätetään monista nuoren elämään eniten vaikuttavista asioista. Samalla monissa kunnissa menetetään juuri nuorta väestöä. Nuorten pitäisi päästä vaikuttamaan siihen, miltä näyttää heidän asuinkuntansa tulevaisuus.

Kuntapäättäjä, tee valtuustoaloite nuoret tavoittavista äänestyspaikoista! (linkki aloitteeseen)

Kannanotossa mukana:
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
Keskustanuoret
Demarinuoret
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
Vasemmistonuoret
RKP-nuoret
Kokoomusnuoret
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Suomen Lukiolaisten Liitto
Finlands Svenska skolungdomsförbund FSS rf