Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat: Lisätalousarvio palauttaa toivon nuorille

Uutiset maanantai 01.06.2020

Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat kiittävät hallitusta hyvinvointia lisäävästä elvytyspolitiikasta. Hallituksen lisätalousarviossaan esittämät satsaukset sivistykseen ja nuorten jaksamiseen maksavat itsensä takaisin myös rahassa mittaamattomilla tavoilla. 

”Ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoihin on tulossa lisäystä 2200 ja yliopistoihin 2600 paikan verran. Tämä auttaa pitämään nuoret paremmin mukana yhteiskunnan kelkassa ja purkamaan valtavaa hakijasumaa”, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula nyökyttelee.

Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen luottaa satsausten tukevan nuorten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

”Lasten ja nuorten hyvinvointituki on enemmän kuin paikallaan. Harrastustakuu, opinto-ohjaus ja etsivä nuorisotyö ovat juuri oikeita panostuskohteita”, Markkanen listaa.

Nuorkeskustalaisena sivistyspolitiikan työvoittona voi pitää avoimille yliopistoille myönnettyä rahoitusta, jonka avulla työttömät, lomautetut ja ilman koulupaikkaa jääneet voivat suorittaa opintoja ilmaiseksi. Samoin YTHS:n saama lisärahoitus on nuorkeskustalainen työvoitto.

”Kevät on ollut rankka opiskelijoille. Panostus YTHS:n ja opiskelijoiden opinto-ohjaukseen tukee opiskelijoiden jaksamista ja tukee valmistumista”, kuvaa Keskustanuorten Markkanen.

”Avoin korkeakoulutus tarjoaa vaihtoehdon rakentaa omaa osaamistaan uusiksi. Siksi 10 miljoonan tuki avoimelle yliopistolle on merkittävä”, Keskustaopiskelijoiden Putula kiittää.

Lisätietoja: