Periaateblogi: Luontosuhde – yhteiskuntamme peruspilari?

Blogit maanantai 08.06.2020

Muutaman kilometrin metsätaival on ohi. Hiki nousee jo pintaan ja jalkapohjissa tuntuu kivikkoisen metsäpolun epätasainen pinta. Ympärillä kuuluu vain lintujen laulu ja läheisen puron solina. Mieleen nousee yksi kysymys – voiko tämän rauhallisempaa ollakaan?

Luonto on aina ollut suomalaisille rakas asia. Tämä on vaikuttanut yhteiskuntaamme todella paljon, ehkä enemmän kuin arvaammekaan.

Yhteiskuntamme perustuu pitkälti ihmisen ja luonnon väliseen tasapainoon. Ilman tätä tasapainoa yhteiskunnan kestävä kehitys on mahdotonta. Fossiilitaloudesta biotalouteen siirtyminen vaatii uusiutuvien luonnonvarojemme hyödyntämistä kestävästi ja käytännönläheisesti. Metsiemme kestävä käyttö ja hoito luovat edellytykset maamme hiilinielun kasvattamiselle sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle. Biotalouden uudet innovaatiot luovat pohjan tulevaisuuden hiilineutraalille yhteiskunnalle.

Kestävä kotimainen maataloustuotanto on myös olennainen osa kansamme luontosuhdetta. Suomalainen ruoka on monella tapaa parasta maailmassa, ja maataloustuotantomme on maailman eettisintä ja ympäristöystävällisintä. Maataloudella on hyvin merkittävä rooli uusiutuvien energianlähteiden, esimerkiksi biokaasun, tuottajana. Näin ollen maatalouden merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa on todella suuri.

Luonnossa liikkuminen on rakas harrastus tuhansille suomalaisille ympäri maata. Maailman mittakaavassa ainutlaatuiset jokamiehenoikeudet tarjoavat jokaiselle suomalaiselle mahdollisuuden nauttia luonnosta. Maassamme on 40 kansallispuistoa, joista jokainen tarjoaa retkeilijälle omanlaisensa kokemuksen Suomen rikkaasta luonnosta. Kolme neljäsosaa Suomen pinta-alasta on metsän peitossa – tämä on jo itsessään suuri rikkaus. Emme ehkä ymmärräkään, kuinka etuoikeutettuja olemme saadessamme elää puhtaan luonnon ympäröiminä.

Läheinen luontosuhde auttaa ymmärtämään, miten haavoittuvaisia ja luonnosta riippuvaisia me ihmiset todella olemme. Luonnolla on tutkitusti paljon hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Luonnossa liikkuminen edistää ihmisen fyysistä terveyttä ja lievittää stressiä. Voidaan ajatella, että harva harrastus on yhtä palkitseva kuin luonnossa retkeily. 

Kestävä luontosuhde on todellakin perikeskustalainen arvo. Jos tahdomme rakentaa kestävää yhteiskuntaa, elintärkeä tehtävämme on luonnon viljeleminen ja varjeleminen sekä maapallon kunnosta huolehtiminen – ja ennen kaikkea läheisen luontosuhteen välittäminen myös tuleville sukupolville.

Samuel Demarco
Periaateohjelmatyöryhmän jäsen