Periaateblogi: Tolkun ihminen on keskitien kulkija

Blogit maanantai 03.08.2020

Mitä on keskitien politiikka? Entä minkälainen ihminen tekee keskitien politiikkaa? Jotta voisin vastata näihin kahteen kysymykseen, niin ensin voisin yrittää määritellä, mitä tolkun ihminen tarkoittaa.

Sivistyssanakirjan mukaan tolkku tarkoittaa muun muassa ymmärrystä, järkeä, harkintakykyä eli voitaisiin sanoa, että tolkun ihminen on ihminen, joka käyttää ymmärrystä, järkeä ja harkintakykyä. Olen huomannut, että tämä käsitepari voidaaan ymmärtää monella eri tavalla.

Itse ajattelen niin, että järkevä, tolkun ihminen ei esimerkiksi hyväksy vihapuhetta, syrjintää, kiusaamista, rasismia tai mitään muutakaan epäasiallista käytöstä. Ei järkevä ihminen tällaisia asioita hyväksyisi. Tolkun ihminen osaa käyttäytyä sivistyneesti.

Tolkun ihminen hyväksyy ilmastonmuutoksen tosiasiana ja pyrkii löytämään järkeviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseen siten, että ratkaisut toteutuisivat sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisesti.

Tolkun ihminen ymmärtää laajempia kokonaisuuksia ja osaa katsoa asioita monista eri näkökulmista. Tolkun ihminen ei ole populisti eikä tee yksinkertaistuksia.

Tolkun ihminen osaa asettua toisen asemaan ja ymmärtää, miksi joku ajattelee noin, miksi esimerkiksi jonkun mielestä olisi hyvä nostaa veroja ja, miksi toisen mielestä olisi parempi leikata. Kuitenkaan tolkun ihmisen ei tarvitse yrittää miellyttää ihan kaikkia, esimerkiksi rasisteja ja fasisteja. Rasismia ja fasismia ei tarvitse yrittää hyväksyä ja pitää normaaleina asioina.

Mielestäni juuri tällainen tolkun ihminen on sellainen henkilö, joka pyrkii tekemään keskitien politiikkaa. Keskitien politiikan tekeminen vaatii ymmärrystä, järkeä ja harkintakykyä, jotta voidaan saada paras mahdollinen, mutta ei joskaan täydellinen, päätös aikaiseksi kulloiseenkin tilanteeseen sopien. Hyvä esimerkki tällaisesta tilanteesta on koronaelvytyspaketti. Laaja, iso ja monimutkainen kokonaisuus, johon pitää löytää koko EU:n laajuinen päätös, kompromissi. Jonkinlaista järkevää yhteistä päätöstä ei saataisi aikaan, jos toimittaisiin kuten populistit, eikä siten, kuten järkevät ihmiset toimisivat.

Mielestäni juuri nuorkeskustalaisessa ajattelussa keskitien politiikka korostuu. Keskustanuorissa pyritään ymmärtämään toista, miksi joku on jotakin mieltä, mistä tällainen ajattelu kumpuaa. Keskustanuorissa pyritään keksimään järkeä käyttäen, mikä olisi sopiva ratkaisu mihinkin asiaan, mitä kannattaisi tehdä. Keskustanuorissa pyritään käyttämään
harkintakykyä, kun tehdään poliittisia ulostuloja tai pohditaan asioita.

Mielestäni hyvä esimerkki tällaisesta nuorkeskustalaisesta keskitien politiikasta on Keskustanuorten turvelinjaus. Keskustanuoret tunnistaa turpeen vaikutukset ilmaston lämpenemiselle ja samalla turpeen merkityksen elinkeinoelämälle ja elantonsa saaville ihmisille. Keskustanuorten mielestä turpeen energiakäytöstä tulisi luopua vuoteen 2029
mennessä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, mieluiten riittävällä siirtymäajalla. Tämä on juuri sitä nuorkeskustalaista ajattelua; tasapainoilua, jossa pyritään ottamaan huomioon eri näkökulmat ja näkemään asiat laajasti löytäen paras mahdollinen ratkaisu tilanteeseen.

Minkälainen ihminen sinun mielestäsi on tolkun ihminen? Minkälaista politiikkaa tolkun ihminen tekee sinun mielestäsi? Mitä keskitien politiikka sinulle tarkoittaa?

Santeri Ala-Röyskö
Keskustanuorten liittohallituksen jäsen
Periaateohjelmatyöryhmän jäsen