Keskustanuoret: Ehdoton EI nuorten kurittamiselle

Kannanotot torstai 20.08.2020

Keskustanuoret ei hyväksy julkisuudessa esitettyjä kaavailuja, jotka sälyttäisivät koronalaskun nuorten harteille. On löydettävä keinoja ennestäänkin korkean ja kohonneen nuorisotyöttömyyden ratkaisuun, ei nuorten aseman heikentämiseen.

”Keskustalla on nyt paikkansa hallituksessa varmistaa, ettei tulevaisuudesta leikata. Ylisukupolvisuuden periaatteisiimme eivät sovi valtiovarainministeriön esittämät leikkaukset, jotka tiputtaisivat nuorisotyön rahoitusta peräti kolmanneksella”, Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen jyrähtää.

SAK:n esitys irtisanomisjärjestyksen muuttamisesta saa Keskustanuorilta myös täystyrmäyksen. Käytännössä SAK:n esitys tarkoittaisi, että nuoret olisivat poikkeuksetta ensimmäisinä irtisanottavien listalla.

”Esitys olisi heikennys nuorten muutenkin heikkoon asemaan työmarkkinoilla. Järjestelmässä on jo nyt monia nuorten asemaan vaikuttavia vikoja. Vanhanaikainen työttömyysturvamalli tarjoaa täyden työttömyysturvan vain työttömyyskassojen jäsenille, eikä nuorille läheskään aina ole annettu riittävästi tietoa kassojen toiminnasta”, Markkanen toteaa.

”Perustulo auttaisi silppuisessa työelämässä. Kun työ on osa-aikaista tai kausittaista, on sosiaaliturvankin palveltava uutta, etenkin nuorten kohtaamaa todellisuutta. Varma perustulo sekä takaisi toimeentulon joka tilanteessa että kannustaisi kaikenlaisen työn vastaanottamiseen”, Markkanen jatkaa.

Nuorisoalan rahoitusta ei ole pidetty kestävällä pohjalla, ja tämä uhkaa nyt leikata alan rahoituksesta noin kolmasosan. Aiemmin nuorisoalaa on rahoitettu rahapelituottojen kautta, ja koronan keskeytettyä automaateilla pelaamisen on nuorisotyön rahoituskin vaarassa. Keskustanuoret vaatiikin nuorisoalan rahoitukselle kestävämpää pohjaa.

”Tässä vaiheessa olisi katastrofi leikata nuorisotyöltä. Kaikkien muiden leikkausten ja heikentyvien näkymien keskellä nuorten pärjäämisen viimeinen varoventtiili, nuorisotyö, on lamautuksen uhan alla. Tässä on nyt ymmärrettävä sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Yksityinen varallisuus tässä maassa on suurilla ikäluokilla, nuoret tarvitsevat julkista tukea”, puheenjohtaja Markkanen terävöittää.

Leikkausten sijaan on löydettävä kohtaamisen keinoja, palvelujen parantamista ja rakenteellisia uudistuksia nuorten hyväksi.

Keskustanuoret vaatii vastikkeetonta perustuloa, TE- sekä hyvinvointipalvelujen parempaa kohdentamista nuorille, työllistymisen tukia sekä satsauksia koulutuksen saavutettavuuteen ja nuorten yrittäjyyteen. Kunnille ja myöhemmin myös maakunnille on taattava riittävät resurssit ja kehittämismahdollisuudet saavutettavien palvelujen kehittämiseen.