Keskustanuoret kannattaa Hilkka Kemppiä puolueen varapuheenjohtajaksi

Kannanotot maanantai 24.08.2020

Keskustanuoret tukee kansanedustaja Hilkka Kemppiä Keskustan varapuheenjohtajaksi. Keskusta tarvitsee nyt vahvaa tulevaisuussuuntausta, ja hän jos kuka ymmärtää, että tulevaisuus riippuu puolueen kyvystä puhutella nuoria. Pitkä kokemus keskustatoiminnasta auttaa Kemppiä myös toimimaan sillanrakentajana sukupolvien ja alueiden välillä.

Hajautetussa Oulun puoluekokouksessa on käytävä kattavat keskustelut siitä, mitkä askeleet puolue ottaa ei vain kuntavaalien alla, vaan koko 2020-luvulla. Keskustanuoret luottaa Hilkka Kempin sitoutuvan puolueen tulevaisuustyön kehittämiseen täydellä sydämellään.

”Hilkka on sitoutunut edistykselliseen ja tulevaisuuteen katsovaan keskustapolitiikkaan. Nuorkeskustan kasvattina hän ymmärtää nuoren sukupolven toiveita, ja osaa puhutella ihmisiä myös keskustakuplan ulkopuolella”, Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen korostaa.

Sivistys- ja koulutuspoliitikkona opettaja Kemppi on omiaan vahvistamaan puolueen sivistyspoliittista otetta. Hän luottaa Keskustan kentän osaamiseen, ja haluaa tuoda vuoropuhelua myös puolueen koulutustyöhön. Miksi emme hyödyntäisi kentältä löytyvää monipuolista osaamista?

”Edessä on vaikeat ajat ilman koronaakin. Huoltosuhteen keikahtaminen uhkaa hyvinvointivaltiota, ja ilmastonmuutoksen torjunta suorastaan huutaa syvänvihreää keskustapolitiikkaa. Hilkka Kempin avulla nuorten sekä nuorten aikuisten on helpompi löytää puolueemme uudestaan, ja vain näin puolueellamme on tulevaisuutta”, puheenjohtaja Markkanen huomauttaa.

Yhteystiedot:

Hanna Markkanen
Keskustanuorten puheenjohtaja
+358 50 384 6820
hanna.markkanen(a)keskustanuoret.fi

Hilkka Kemppi
p. 0400 181 115
hilkka.kemppi@eduskunta.fi