Ajatuksia Keskustanuorista

Uutiset torstai 08.10.2020

Rakkaat Keskustanuoret,

tarinani keskustassa alkaa vuodesta 2018, kun pakkasin tavarani ja muutin synnyinseudultani Tuusulasta Rovaniemelle. Aloitin johtamisen opinnot Lapin yliopistossa ja hyppäsin samalla mukaan politiikkaan. Kyseessä ei kuitenkaan ollut mikään sievä tasajalkahyppy, vaan päädyin pikemminkin hyppäämään pää edellä tuntemattomaan. Ensimmäisessä kokouksessani liityin piirin johtokuntaan ja vain muutama kuukausi eteenpäin allekirjoitin ehdokassopimuksen eduskuntavaaleissa. Nyt vuonna 2020 toimin Lapin Keskustanuorten puheenjohtajana, Rovaniemen Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtajana ja keskustan puoluevaltuuston uutena jäsenenä.

Keskustasta ja etenkin Keskustanuorista on tullut minulle tärkeä lyhyessä ajassa. Toiminta tässä järjestössä on antanut minulle valtavasti ja halu vaikuttaa on ainoastaan lisääntynyt vastuun myötä. Näenkin, että seuraava askel vaikuttamisen polullani olisi Keskustanuorten liittohallitus. Haluan antaa tällä rakkaalle liitolle kaiken energiani ja tarmoni ja sen takia pyydän teiltä, hyvät Keskustanuoret, luottamusta liittohallitukseen.

Mitä asioita minä sitten haluaisin kehittää? Ajatukseni nivoutuvat kolmen laajan teeman ympärille, joista ensimmäinen on viestinnän kehittäminen. Seuraaja- ja tykkääjämäärien suhteen tulee ottaa selkeä tavoite ja niiden nostamiseksi tulee tehdä pitkäjänteistä työtä. Viestinnän selkeyteen ja ytimekkyyteen tulee kiinnittää huomiota ja viestintää tulee tehdä arkikielellä niin, että viestin vastaanottaja ymmärtää sanomamme ilman sen suurempaa ajatustyötä. Ytimekkään sanoman lisäksi meidän on panostettava kuviin ja saada laaja jäsenistömme näkymään viestinnässä. Tätä varten on luotava keskustanuorten kuvapankki, missä on kuvia eri jäsenistämme eri tilanteissa: esimerkiksi peltoa kyntämässä, poroja hoitamassa tai metsästämässä. Selkeän sanoman ja visuaalisen kuvan lisäksi meidän tulee tavoittaa nuoret ja sen takia meidän tulee tehdä uusia aluevaltauksia. Keskustanuorten tuleekin välittömästi perustaa TikTok ja tehdä videoita sinne.

Toinen teemani keskittyy keskustan nuorisokannatuksen nostamiseen. Keskustan menestys vaaleissa takaa myös meille Keskustanuorille hyvät toimintaedellytykset. Nuorisokannatuksen nostamiseksi meidän pitää edellä mainitun viestinnän lisäksi keskittyä esimerkiksi nuorten ehdokasasetteluun vaaleissa. Keskustanuorten tulee saada mahdollisimman paljon nuoria keskustan listalle eri vaaleissa ympäri maan. Nuori ehdokas houkuttelee nuoria kannattajia ja esimerkiksi tutut voivat tehdä äänestyspäätöksen vain tuntemisen perusteella. Keskustanuorten tulee ottaa kantaa ja reagoida sellaisiin asioihin, jotka aidosti kiinnostavat nuoria. Ne herättävät huomiota ja saavat tunteita aikaan. Tämän lisäksi Keskustanuorten tulee näkyä kouluilla ja nuorten suosimissa massatapahtumissa, kuten erilaisilla messuilla. 

Kolmas ja viimeinen teemani keskittyy puhtaasti Keskustanuorten harjoittamaan politiikkaan: Keskustanuorten tulee seisoa tukevasti omalla linjallaan. Keskustanuorten tulee harjoittaa aidosti vihreää, järkiliberaalia ja inhimillistä politiikkaa. Politiikassa meidän tulee välttää ääripäitä ja muistaa inhimillisyys jokaisella politiikan osa-alueella. Ihmiset ovat kaiken poliittisen toimintamme perusta. Keskustanuorten tulee keskittyä ennen kaikkea jäsenistöä yhdistäviin kysymyksiin, kuten keskittämisen vastustamiseen, sivistykseen ja tasa-arvoon. Nuorten ilmastoahdistus on otettava tosissaan, mutta hysterian lietsomisen sijaan Keskustanuorten on keskityttävä ratkaisujen löytämiseen ja tarjoamiseen. Ilmastokysymyksissä meidän tulee keskittyä ennen kaikkea teknologian kehittämiseen, kotimaisuuteen ja metsien kestävään hoitamiseen. 

Näiden ajatusten siivittämänä haen Keskustanuorten liittohallitukseen vuonna 2020. Nähdään liittokokouksessa!

– Elli Tuominen, liittohallitusehdokas