Kansainvälinen Keskusta?

Blogit keskiviikko 14.10.2020

Suomessa äidinkielenään muuta kuin suomen, ruotsin tai saamen kieltä puhuvia oli vuonna 2019 (Tilastokeskus 2019) 412 700 henkilöä. Vuosittain maahamme muuttaa noin 10 000 uutta ulkomaan kansalaista. Voidaankin hyvin todeta Suomen olevan voimakkaasti kasvava monikulttuurinen ympäristö. Ympäristömme muuttuessa yhä monikulttuurisemmaksi, on tärkeää huolehtia, että keskinäisessä kommunikaatiossamme ei ilmene suuria esteitä tai hidasteita. On myös demokratian toteutumisen kannalta olennaista, että ne Suomen kansalaiset, jotka eivät ole suomenkielisiä, pystyvät myös ottamaan osaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja vastuunkantoon. Nämä seikat Keskustanuorten ja koko keskustaperheen tulisi ottaa huomioon omassa viestinnässä sekä toiminnassa.

Kun nykyisin vierailee Keskustanuorten kotisivuilla, täytyy ymmärtää klikata suomenkielistä kohtaa ”kielet”, saadakseen mahdollisuuden löytää tietoa Keskustanuorista englannin kielellä. Tämän jälkeen eteen ilmestyy englanninkielinen sivu, josta voi löytää yleistietoa Keskustanuorista ja sen toiminnasta, mutta siihen kaikki sitten jääkin. Eikä tilanne ole sen parempi Keskustanuorten viestinnänkään osalta. Tältä osin kansainvälisyys sekä monikulttuurisuus ei juurikaan välity puolueen ulkopuolelle. Varsinaisilla Keskustan kotisivuilla ei taasen löydy minkäänlaista englanninkielistä informaatiota. Vertailun kohteeksi mainittakoon, että esimerkiksi SDP ja Vihreät omistavat englannin, ruotsin ja venäjänkieliset kotisivut. Myöskin Perussuomalaisilla ja Vasemmistoliitolla on englannin ja ruotsinkieliset kotisivut. Miten näin voi olla? Emmekö sitten ole olemassa muita kuin suomenkielistä väestönosaa varten? Näin asia ei uskoakseni ole, mutta harmittavalla tavalla se siten näyttäytyy ulospäin tällä hetkellä. Kuinka uskottavaa on kansainvälisyytemme ilman englanninkielisiä kotisivuja ja englanninkielistä viestintää? Tämä on ehdottomasti sellainen epäkohta, joka tulee korjata heti ensi töiksi kansainvälisessä toiminnassamme.

Englannin kielen lisäksi on erityisen tärkeää lisätä myös ruotsinkielistä viestintää ja toimintaa. Maassamme asuu tällä hetkellä noin 300 000 suomenruotsalaista, joiden määrä on ollut jopa hienoisessa kasvussa viime vuosina. Ruotsinkielinen väestöryhmä on unohdettu täysin. Keskustan ruotsinkielinen osasto (Svenska Centern) ajelehtii oman onnensa nojassa, ja osaston sekä emopuolueen välinen riita on tukahduttanut Keskustan ruotsinkielisen toiminnan lähes olemattomaksi. Tämä ei ole ainoastaan Keskustaa itseään koskettava asia, vaan koko ruotsinkielinen väestönosa tarvitsee kipeästi Keskustan kaltaista modernia puoluetta, joka on koko Suomen puolue. Ei RKP ole mikään luonnollinen itsestäänselvyys ruotsinkielisille – ei ainakaan pitäisi. Eivät kaikki ruotsinkieliset tahdo liittyä Natoon tai luoda Euroopan Unionista liittovaltiota. Tämän takia osa tuosta väestönosasta onkin päättänyt äänestää SDP:tä, koska muita varteen otettavia vastapuolueita ei ole ilmaantunut. Keskustalle olisi ollut ja on yhä tarjolla paikka vastapainoksi RKP:n harjoittamalle yliliberaalille politiikalle ruotsinkielisten keskuudessa.

Ehdotan, että viestinnän lisäksi, tulee Keskustanuorten ensisijaisesti osoittaa kielellinen kansainvälisyytensä, ja ryhtyä — ehdokkaiden hankkimisen ohella — järjestämään englanninkielistä kampanjointia ja kohdata siten myös tuo osa väestöstä. Tämänkaltaista kampanjointia tulisi järjestää ainakin väkiluvultaan suurimmissa kaupungeissa. Myös ruotsinkieliset tulisi kohdata samalla tavalla erityisesti kunnissa, joissa ruotsinkielisten määrä on suurempi, kuten Vaasassa, Pietarsaaressa, Kokkolassa ja Porvoossa. Ei sovi myöskään unohtaa maamme venäjänkielistä väestönosaa, jonka suuruus on yli 70 000 henkilöä. Tulisikin kartoittaa mahdollisuus järjestää venäjänkielistä viestintää ja kampanjointia erityisesti Itä-Suomessa. 

Olen aina kokenut ja mieltänyt Keskustan nimenomaan koko Suomen perinteikkääksi puolueeksi. Tällä hetkellä totuus on kuitenkin valitettavasti se, ettemme ole onnistuneet tuon tavoitteen täyttämisessä. Ilmenemme korkeintaan koko suomenkielisen väestönosan puolueena. On aika muuttaa suuntaa. Muutos ei saa myöskään jäädä pelkkään kampanjointiin ensi kevään kuntavaalien alla, vaan sen on tultava jäädäkseen, osaksi koko keskustaperheen toimintaa. 

Minun Keskustani on koko Suomen Keskusta, kieleen katsomatta.

#eteenpäinframåt

Miika Jauhiainen
ehdokas Keskustanuorten kansainvälisten asioiden sihteeriksi