Keskustanuorten liittokokous: Ainoastaan hiilineutraalia energiaa

Kannanotot keskiviikko 28.10.2020

Tärkeimpiä keinoja torjua ilmastonmuutosta on energiajärjestelmän muuttaminen hiilineutraaliksi. Fossiilisten polttoaineiden energiakäyttö on ollut suurin syy ilmaston lämpenemiseen, joten tärkeintä on korvata näiden käyttö hiilineutraaleilla energianlähteillä.

“Luonto ei pysty sitomaan hiiltä tarpeeksi, joten ilmastonmuutos vain kiihtyy jokaisen hiilidioksiditonnin myötä. Energiajärjestelmän hiilineutraaliksi muuttamiseen on keinot, nyt tarvitaan vain poliittista tahtoa”, Keskustanuorten liittokokous vaatii.

Keskustanuorten tuore energiapoliittinen ohjelma määrittelee tärkeimmiksi energiapolitiikan periaatteiksi hiilineutraaliuden, vakaan ja hajautetun tuotannon, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden. Energiajärjestelmän on toimittava kaikkialla, hyödynnettävä alueen mahdollisuuksia, ja taata hiilineutraalius sekä ympäristöystävällisyys.

“Osa energiantuotannosta voidaan hoitaa hajautetusti, osa vaatii suurempia keskittymiä. Aurinko-, bio- ja tuulienergialla on mahdollisuuksia laajalti kaikkialla, ydinvoima voi vaatia suurempia keskittymiä”, ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja Janne Komi sanoo.

Aiempiin linjauksiin verrattuna uusi ohjelma suhtautuu ydinvoimaan myönteisemmin, ja bioenergiaan varauksellisemmin.

“Uusilla linjauksilla halutaan vastata ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliuden haasteisiin uuden ymmärryksen perusteella”, Komi selventää.

Ydinvoimassa on pyrittävä lopulta tulevaisuuden tuotantotapoihin, kuten toriumvoimaan ja jonain päivänä jopa fuusiovoimaan. Toistaiseksi uraanifissio tuottaa hiilineutraalisti suuria määriä energiaa, joten silläkin on paikkansa. Pienydinvoimalat taas olisivat turvallisempi ja toimiva, uusi ratkaisu esimerkiksi kaupunkien lämmöntarpeeseen.

Bioenergian riskeinä on hiilen tarpeeton vapautuminen ilmakehään, vaikka sillä voidaankin korvata fossiilisia energianlähteitä. Väliaikaisratkaisuna biopolttoaineilla voidaan käyttää vaikkapa raskaampia työkoneita. Liikenteen Keskustanuoret haluaa sähköistää.

“Sähköinen liikenne on jo tätä päivää. Raideliikenteen kehittäminen ja sähköpyörät ovat jo nyt helppo keino saada liikenne pääosin sähköiseksi. Sähköautot vaativat kehitystyötä etenkin akkujen osalta, samoin latausverkko on laadittava kattavaksi ja sen tulee olla edullinen käyttää”, Keskustanuoret muistuttaa.

“Keskustan on otettava hiilineutraaliuden saavuttaminen tosissaan. Keskustanuorten uusi energiapoliittinen ohjelma tarjoaa selkeän tiekartan hiilineutraaliuden ja toimintavarmuuden saavuttamiseen. Sähkön on oltava edullista käyttää, jotta tämän kautta saavutetaan laaja hiilineutraalius”, Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen terävöittää.