Satsaukset lapsiin ja nuoriin kantavat pitkälle tulevaisuuteen – Heitämme #SaaUnelmoida-haasteen Keskustan päättäjille

Kannanotot perjantai 20.11.2020

Keskustanuoret toivottaa kaikille hyvää lapsen oikeuksien päivää! Tänä vuonna teemana on lapsen oikeus tulevaisuuteen, eikä teema voisi olla ajankohtaisempi. Yhä useammalla lapsella ja nuorella on huoli tulevaisuudesta, eräinä suurina syinä korona- ja ilmastokriisit, samoin kuin huoli omasta pärjäämisestä.

”Lasten ja nuorten huolia ei saa ohittaa. Kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään arjessaan tai tulevaisuutensa puolesta. Kouluväkivalta, ongelmat oppimisessa tai kotona ovat osa monen lapsen ja nuoren arkea, eikä näin pitäisi olla”, Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen painottaa.

Kouluilla on avainasema lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamisessa. Ongelmat ovat aina monisyisiä, joten ratkaisuissakin tarvitaan laaja-alaista toimintaa.

Esimerkiksi omaa ja muiden oppimista häiritsevän käyttäytymisen juurisyihin tulee puuttua moniammatillisesti yksilö- ja ryhmätasolla, ennaltaehkäisevästi ja viivytyksettä. Resursseja tulee lisätä erityisesti koulunkäynninohjaajiin ja riittävään koulunjohtamiseen, jotta työrauhaa rikkovat oppilaat saadaan tavoitettua ja ohjattua vastuullisen koulunkäyntiin.

”Toiselle asteelle Keskustanuorten koulutuspoliittinen ohjelma esittää jokavuotista koulupsykologikäyntiä. Omista asioista on aina välillä hyvä päästä puhumaan ammattilaisen kanssa. Kun voi arjessa hyvin, uskaltaa luottaa myös tulevaisuuteen”, puheenjohtaja Markkanen näkee.

Lapsen oikeuksien viestintäverkoston #SaaUnelmoida-kampanja kannustaa aikuisia luomaan tulevaisuudenuskoa lapsiin ja nuoriin. Kampanjassa aikuiset kertovat lapsuuden unelmistaan ja kannustavat nuorempia unelmoimaan. Keskustanuoret haluaa osaltaan auttaa kampanjaa, ja kannustammekin aikuisia luomaan lapsille ja nuorille tulevaisuudenuskoa miten kukin hyväksi kokee.

Erityisesti haastamme mukaan Keskustan kansanedustajat, ministerit ja puoluejohdon: Kertokaa, millä tavalla te aiotte parantaa lasten ja nuorten tulevaisuususkoa ja miten toimitte heidän hyvinvointinsa parantamiseksi?

”Unelmoin lapsena siitä, että saisin tehdä uraa merkityksellisen työn parissa. Lukioikäisenä kipuilin päätöksien keskellä. Mitä kursseja minun pitäisi käydä? Mihin minun pitäisi hakea kouluun, että työllistyn? Tulevaisuus jännitti, mutta aikuisten esimerkit ja kasvutarinat loivat uskoa siihen, että minäkin pystyn, minäkin pärjään. Unelmointi ja haaveilu asettaa asioita tärkeysjärjestykseen ja tuo hyvää elämään, joten unelmoikaa rohkeasti!” Markkanen kannustaa.