Maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille

Blogit tiistai 24.11.2020

Kevään 2017 kuntavaalien alla ja aikaan Keskustanuoret piti ääntä maksuttoman ehkäisyn puolesta. Jo tuolloin linjasimme kuntavaaliteeseissämme, että maksutonta ehkäisyä tulisi tarjota kaikissa Suomen kunnissa alle 25-vuotiaille nuorille.

Näin liki neljä vuotta myöhemmin voimme todeta, että maksuton ehkäisy nuorille kannattaa. Kokemusta maksuttoman ehkäisyn käyttöönotosta löytyy useasta kunnasta ja kaupungista ja tulokset ovat positiivisia. Rauma on nostettu usean otteeseen malliesimerkiksi. Siellä maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 20-vuotiaille on johtanut raskaudenkeskeytysten ja seksitautitartuntojen vähenemiseen sekä kustannussäästöihin.

Paitsi että ilmainen ehkäisy tuo säästöjä, se myös kaventaa terveyseroja ja ennaltaehkäisee raskaudenkeskeytyksiä sekä seksitauteja. Sosioekonomisella taustalla nähdään yhteys seksuaaliterveyteen. Vähävaraisuus, matala koulutusaste ja heikko koulumenestys nostavat riskiä seksitauteihin sekä raskaaksi tulemiseen teini-iässä.

Keskustanuoret näkee, että maksuton ehkäisy luo tasavertaisen mahdollisuuden nuorille pitää seksuaaliterveydestään huolta ilman, että oma tai perheen varallisuus rajaa vaihtoehtoja tai asettaa esteitä ehkäisyn hankinnalle. Postinumero tai kukkaron paksuus eivät saa määritellä oikeutta hyvään seksuaaliterveyteen.

Kevään kuntavaaleissa on tärkeää jatkaa työtä sen eteen, että maksuton ehkäisy saadaan käyttöön joka puolella Suomea. Ennaltaehkäisevällä työllä tuemme nuorten henkistä jaksamista. Tulokset puhuvat puolestaan, nyt on aika toimia!