Keskustanuoret: Keskusta tarvitsee päihdepoliittisen linjapaperin

Kannanotot torstai 26.11.2020
HannaMarkkanen

Päihteiden käyttö on vahvasti yhteiskunnan sääntelemää. Kansanterveys ja -talous ovat vahvoja perusteita erilaisille päihdepoliittisille ratkaisuille. Jotkin päihteet ovat sallittuja, toiset eivät. Sallittujenkin päihteiden käyttöä rajoitetaan eri tavoin. Tupakka ja alkoholi ovat sallittuja päihteitä ja esimerkiksi kannabis kielletty päihde. Kaikki nämä voivat aiheuttaa riippuvuutta, ja erilaisia oireita sekä terveysongelmia.

Keskustanuorten mielestä päihdepoliittinen keskustelu on nostettava paremmin esille sekä yhteiskunnassa että Keskustan sisällä.

”Päihdepolitiikkaan liittyy vahvoja, jopa intohimoisia näkemyksiä puolin ja toisin. Tulkintoja voi tehdä monella tavalla samojen tietojen perusteella. Tärkeintä on, että päihdepolitiikalle saadaan hyvät ja loogiset perusteet. Faktojen ja tutkimustulosten parempi esittely julkisuudessa, vaikutusten mittaaminen ja arviointi sekä järkeenkäypä logiikka siinä, miksi jokin on sallittua ja jokin toinen ei, auttaa tekemään päihdepolitiikasta järkevän kokonaisuuden,” Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen toteaa.

“Esimerkiksi lääkekannabiksen käytölle on olemassa lääketieteelliset perusteet, joten miksei sitä voisi myös kasvattaa Suomessa?”

Keskustanuoret esittää, että Keskusta laatii vuoden 2021 aikana päihdepoliittisen linjapaperin. Puolueelle olisi hyväksi käydä keskustelua päihdepolitiikasta, ja paperin työstön aikana aiheeseen on mahdollista päästä perehtymään kunnolla. Faktapohjainen ohjelmatyö antaa välineitä teeman monialaiseen käsittelyyn.

”Pidän tärkeänä, että puolueen päihdepolitiikan perusteet saadaan kirjattua loogiseksi kokonaisuudeksi,” Markkanen katsoo.