Ehdoton ei pakkoliitoksille

Blogit torstai 10.12.2020

Sanon tämän painokkaasti – kuntien pakkoliitokset ovat ehdottoman viimesijainen ratkaisu, eikä niihin saa painostaa. Keskustanuoret näkevät rikkautena Suomen moninaiset ja elinvoimaiset kunnat.

Osa meistä muistelelee vieläkin kauhulla kymmenisen vuotta sitten kokoomuksen masinoimaa suurkuntahanketta, joka ei onneksi toteutunut. Sekä kunnat että Keskusta oppositiossa vastustivat hanketta terävästi. Lopulta kokoomus joutui taipumaan hallituksessa ja pakkoliitoksia ei syntynyt. Miltä kuntakarttamme näyttäisikään jos tämä uudistus olisi toteutunut?

Kunnat haluavat uudistua ja niin pitääkin. Kuitenkin on tärkeää, että lähipalvelut säilyvät mahdollisimman lähellä kuntalaisia kylien paikasta riippumatta. Kuntien suuri koko vaikeuttaisi syrjäseutujen pärjäämistä, jolloin palvelut keskittyisivät vain kuntien keskuksiin. Keskusta kunnissa on avainasemassa kylien tasapuoliseen kehittämiseen.

Valtion on tuettava koronakriisin jälkeisessä ajassa suoraan kuntia niiden lakisääteisten toimintojen ja välttämättömien menojen kattamiseksi. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kuitenkin elinkeinotoiminnan kehittyminen siten, että kunnat voivat kattaa oman toimintansa verokertymien kasvulla ja pärjätä omillaan. Kuntien tukeminen tulee toteuttaa mahdollisimman pitkälle tulevaisuusinvestointien ja julkisten hankintojen edistämisen keinoin, elinvoiman luonnolliseen kehittymiseen tähdäten.

MIkäli kuntaliitos on kuitenkin viimeisenä vaihtoehtona välttämätöntä toteuttaa, sen on lähdettävä kuntien omasta halusta. Tällaisissa tilanteissa liitoksen on oltava mahdollinen, ja valtion on pidettävä huolta, että palveluverkko ei heikkene liitoksen heikommalle kunnalle epäsuotuisasti.

Henna Takatalo
Keskustanuorten varapuheenjohtaja
Kuntavaalityöryhmän puheenjohtaja