Keskustanuoret kotimaan asialla: Yhdenvertainen kansalaispalvelusmalli käyttöön!

Kannanotot perjantai 11.12.2020
kansalaispalvelusmalli

Suomen ensimmäinen kansalaispalvelusmalli on Keskustanuorten käsialaa. Malli vastaa sekä yhdenvertaisuuden että kokonaisturvallisuuden kysymyksiin. Keskustanuoret on edelläkävijä yhteiskunnan suurissa muutoksissa, niin tässäkin. Tästä linkistä pääset tutustumaan vuonna 2017 hyväksyttyyn malliimme tarkemmin.

Sukupuolen perusteella määräytyvät velvollisuudet ovat ihmisoikeusrikkomus, joista on päästävä eroon. Nuoria miehiä syrjivä asevelvollisuuslaki on aikansa elänyt. Kokonaisturvallisuutta vahvistava kansalaispalvelusmallimme taas ottaa ikäluokissa piilevän sisun käyttöön täysimääräisesti. Yhdistettynä määrätietoisin päätöksin voimistettavaan, yhteisesti jaettuun maanpuolustustahtoon, malli luo parhaat edellytykset isänmaamme pärjäämiseen myös mahdollisissa tulevaisuuden koetuksissa.

Nykyisen järjestelmän yksi ongelma on, että se rankaisee vakaumuksesta. Tästä syystä Suomi on saanut lukuisia huomautuksia esimerkiksi YK:n ihmisoikeuskomitealta. Kansalaispalvelus taas tarjoaa erilaisia tehtäviä, jotka sopivat varmasti jokaiseen vakaumukseen. 

“Kansalaispalveluksen johtoajatus on kokonaisturvallisuuden vahvistaminen, ja kokemus yhdenvertaisuudesta ja tasavertaisesta osallisuudesta yhteiskuntaan on tärkeä osa tätä,” Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen korostaa.

Esimerkiksi ilmastonmuutos ja ympäristökriisit muuttavat turvallisuusympäristöä ennakoimattomilla tavoilla, ja tämäkin vaatii osaajia. Kansalaispalvelus vastaisi monenlaisiin turvallisuusuhkiin. 

Korona on esimerkki kriisistä, jollaisia voi tulla yhä useammin. Tämän ajan vaatima osaaminen ja kansalaistaitojen tarve ovat esimerkki siitä, mihin kansalaispalvelus olisi lääke.

”Terveysturvallisuus on hyvä esimerkki alasta, jossa pitäisi osata nyt nähdä kansalaisosaamisen merkitys. Normaalinakin aikana terveydenhuollon ammattilaiset ovat kuormittuneita, joten sopivan koulutuksen saaneet kansalaispalveluksen käyneet voisivat osaltaan helpottaa terveydenhuollon taakkaa”, Markkanen katsoo.

“Ohjaustehtävät terveyskeskuksissa ja sairaaloissa, näytteidenotto ja muut avustavat, vähemmän vaativat tehtävät olisivat omiaan kansalaispalveluksen ”reserviläisille”, jotka hankkivat osaamisensa terveystehtävissä.”

Ei jäädä kiinni vanhoihin kaavoihin, vaan uudistetaan rohkeasti! Kokonaisturvallisuus ja yhdenvertaisuus on kaikkien yhteinen asia.