Jokaisella kuntalaisella on oikeus luontosuhteeseen

Blogit tiistai 05.01.2021

Vuosi on vaihtunut ja koronarokotteiden myötä usko tämän poikkeuksellisen ajan päättymiseen on vahvistunut. Vaikka korona-aika on tuonut epävarmuutta, on se tuonut myös jotain hyvääkin: aikaa luonnossa liikkumiseen. Korona ajoi suomalaiset metsäpoluille ja kansallispuistoihin, mikä on noussut uutiseksi asti. Kun itse kuljen metsässä, pohdin usein, kuinka suuri merkitys luonnolla on niin jokaisen suomalaisen kuin koko maamme hyvinvoinnille. Se luo vaurautta, mutta siitä tulee pitää myös huolta. 

Luontosuhde kuvaa jokaisen meidän henkilökohtaista suhdetta luontoon. Se ei ole synnynnäistä, vaan muodostuu elämän aikana havaintojen ja kokemusten kautta. Kaupungistuminen sekä elinympäristön ja elinkeinojen  muuttuminen on vaikuttanut ihmisten luontosuhteen muodostumiseen.  Metsä ei enää löydykään jokaisen meidän takapihalta ja elinkeino se on yhä harvemmalle. Luonto on voinut muuttua tutusta asiasta vieraaksi. Siksi luontosuhteen muodostumista tulee tukea myös poliittisin toimin. 

Keskustanuoret on kuntavaalitavoitteissaan linjannut, että  jokaisella  lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus oman luontosuhteen muodostumiselle kotipaikasta riippumatta. Kuntien tulee panostaa  retkeily- ja luontokohteiden ylläpitoon. Samalla on tärkeää pitää huolta siitä, että niistä löytyy  vaivattomasti tietoa kunnan viestintäkanavista, kuten nettisivuilta ja sosiaalisesta mediasta. Panostamalla teiden ylläpitoon ja julkisen liikenteen yhteyksiin mahdollistetaan luonto- ja retkeilykohteiden turvallinen saavutettavuus. 

Luontomatkailu on tärkeä elinvoimatekijä yhä useammalle kunnalle, minkä potentiaalin vuosi 2020 viimeistään osoitti. Panostamalla retkeilykohteiden ylläpitoon ja saavutettavuuteen, panostetaan myös kunnan elinvoiman lisäämiseen. Kiinnostavista luontokohteista löytyy helposti tietoa ja kuvia, reitit ovat viitoitettu ja kohteeseen pääsee sujuvasti ainakin omalla autolla.  

Myös rakennettu ympäristö voi tukea luontosuhteen muodostumista ja siksi kuntarakennetta tulee kehittää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja kunnan asukkaille taataan viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Myös saavutettavat lähimetsät ja kuntien viheralueet tukevat luontosuhteen muodostumista.

Luontosuhde on jokaiselle meille omanlaisemme. Retket kaupunkipuistoissa, marjastus tai metsästys, pitkä vaellus tunturissa tai taimien istutus omassa metsässä – erilaiset kokemukset ovat sitä muovaamassa. Keskustanuoret haluaa turvata jokaiselle mahdollisuuden oman luontosuhteen muodostamiselle asuinpaikasta riippumatta. Tuntemalla luontoa opimme arvostamaan sen tuomaa vaurautta ja hyvinvointia. Ylisukupolvisilla ja kestävillä päätöksille turvaamme mahdollisuuden luontosuhteen muodostumiselle myös tuleville sukupolville.

Siiri Mertakorpi

kirjoittaja on kunnanvaltuutettu ja Keskustanuorten kuntavaalityöryhmän jäsen