Perheiden palvelut yhdeltä luukulta

Blogit torstai 14.01.2021

Sitä sanotaan, että jokainen koti on maailman keskipiste. Kun kodeissa voidaan hyvin, myös Suomi voi hyvin.

Jokainen perhe ja perhetilanne on ainutkertainen. Meillä on perheitä, joissa voidaan hyvin, mutta yhtälailla meillä on perheitä, joissa tarvitaan tukea. Avun pyytämiseen tuntuu liittyvän stigma epäonnistumisesta.

Tuen pyytäminen voikin tuntua vaikealta, mutta samalla se on äärimmäisen tärkeää ja osoitus vahvuudesta. Jos avuksi tulee ensimmäisenä lastensuojelu, olemme mielestäni jo liian myöhässä. Siksi tarvitsemme ennaltaehkäiseviä palveluita – näihin Keskustanuoret haluaa satsata.

Kuntien vastuulle kuuluu terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Keskustanuoret näkee, että perheiden hyvinvointiin voidaan panostaa erityisesti perhekeskusten avulla.

Perhekeskukset kokoavat palvelut yhteen yhdelle luukulle. Palveluita löytyy äitiys- ja lastenneuvolan palveluista aina sosiaali- ja kasvatustyön sekä erikoissairaanhoidon asiantuntemuksen puolelle. Matalalla kynnyksellä annettavaa tukea voisi olla esimerkiksi vertaistukiryhmät, neuvolan kautta saatavat erilaiset palvelut kuten perhetyö, kotiapu ja psykologin palvelut. Pääpaino on nimenomaan ennaltaehkäisyssä, jolla varmistetaan avun saanti jo varhaisessa vaiheessa.

Kirjoituksen alussa totesin, että perheitä on monenlaisia. Siksi myös palveluita ja osaamista täytyy löytyä moneen lähtöön. Usein palveluita ja apua on kyllä saatavilla, mutta palveluiden järjestäjiä voi olla useita ja tietoa näistä löytyy ripotellen. Perhekeskus kokoaa kaikki palvelut saman luukun alle ja välittää tietoa palveluiden tarjoajista.

Yhteistyö kunnan, seurakunnan sekä kolmannen sektorin järjestöjen välillä hyödyttää sekä kuntaa, että kuntalaisia. Ennaltaehkäisevään työhön satsaamalla säästämme myös euroja.

Yksikin hukattu lapsuus on liikaa, siksi Keskustanuoret on perheiden puolella.