Keskustanuoret: Vihreät nuoret eivät arvosta suomalaista tuottajaa

Kannanotot perjantai 15.01.2021

Vihreät nuoret vaatii, että eläintuotannon tuista on luovuttava siirtymäajalla ja eläinperäisistä tuotteista on pyrittävä eroon julkisen sektorin toiminnassa.

”En voi kun hämmästellä sitä miten kaukana Vihreät nuoret ovat todellisuudesta. Vielä tuoreessa muistissa meillä kaikilla on koronakriisin tuoma huoli ruoan riittävyydestä poikkeusoloissa. Nyt ollaan ajamassa maataloutta alas Vihreiden nuorten toimesta”, sanoo Keskustanuorten varapuheenjohtaja Henna Takatalo.

Kotimainen ruoantuotanto on Suomelle elinehto. Ainoastaan omalla tuotannolla voimme varmistaa sen, että ruokaa riittää kaikille myös poikkeusoloissa, jolloin emme voi olla vain ulkomaisen tuontiruoan varassa. Kotimainen tuotanto antaa meille myös mahdollisuuden vaikuttaa maatalouden toimintatapoihin ja tuotantoeläinten hyvinvointiin. 

”Viennin edistäminen on koko kansan etu. Edistäminen vahvistaa tuottajan asemaa, kuluttajahintoihin koskematta. Suomen on brändättävä maailman puhtainta, turvallisinta ja korkealaatuisinta ruokaansa yhä enemmän. Viennin edistämiseen onkin Keskustanuorten mielestä varattava valtion budjetista isompi kakku. Markkinat ovat globaalit ja meillä on potentiaali tulla tunnetuksi eettisenä tuottajamaana, joka ei tingi eläinten hyvinvoinnista”, jatkaa Takatalo.

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, joka on otettava vakavasti ja sen eteen on tehtävä enemmän ja nopeammin. Suomalainen maatalous ei kuitenkaan ole ilmastonmuutoskeskustelun ongelma vaan osa ratkaisua. Maatalouden toimintatapoihin on kiinnitettävä huomiota, ja on pyrittävä kohti päästöneutraalia maatalous -sektoria. Maataloudessa on toimittava ilmastoviisaasti ja toteutettava kestävän kehityksen periaatteita, joilla varmistetaan ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. 

Maatalouden päästöjen laskennassa on otettava huomioon myös tuotannon hiilinielut. Esimerkiksi suomalainen maidon- ja naudanlihan tuotannon etu on paitsi vähäinen vedenkulutus, myös nurmiviljelyn hiilensidonta. Jatkuvapeitteiset pellot on otettava luonnolliseksi osaksi maan- viljelyä aina kun se on mahdollista. 

Kasvispainotteisuus korostuu trendiruokavaliona yhä enemmän. Tässä meillä on selkeä yhteinen tavoite: enemmän kotimaista kasvisproteiineja kaupan hyllyille ja kuluttajien lautasille. Kansanterveyden ja ilmaston kannalta kasvikunnan tuotteiden lisääntynyt käyttö on hyvä asia, mutta pidemmän aikavälin trendinä saattaa vaikuttaa lihan tuotannon kannattavuuteen kysynnän mahdollisesti pienentyessä. Trendin vaikutuksiin kuluttajakäyttäytymiseen pidemmällä ajalla on syytä varautua. Kuluttajien tulisi jatkossa suosia laatua, ei määrää. 

”En ole huolissani tästä Vihreiden nuorten ulostulosta, sillä tiedän, että suomalainen maatalous kyllä pärjää. Suomalainen tuottaja tuottaa maailman puhtainta, turvallisinta ja eettisintä lähiruokaa jatkossakin”, toteaa Takatalo.

Vihreiden nuorten tuomat näkemykset ovat hyökkäys suomalaisia ihmisiä vastaan. Se luo ahdistusta ja henkistä pahoinvointia jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa oleville tuottajille. Eivätkö Vihreät nuoret arvosta suomalaista tuottajaa? Hyvinvoivat tuottajat takaavat myös hyvinvoivat eläimet.

Lisätiedot: