Vähemmän valo- ja melusaastetta enemmän hyvinvointia

Blogit torstai 21.01.2021

Valosaaste on keinovaloa, josta aiheutuu haittaa ekosysteemeille tai ihmisten terveydelle tai viihtyvyydelle. Melusaaste on taas esimerkiksi tieliikennemelua tai ympäristömelua, joka aiheuttaa myös edellä mainittuja haittoja terveyteen ja viihtyvyyteen. Valo- ja melusaasteet ovat erityisesti isoissa kaupungeissa havaittu ongelma. Keskustanuorten mielestä kunnissa ja kaupungeissa on vähennettävä̈ valo- ja melusaastetta kaavoituksella, tiesuunnittelussa, omissa kiinteistöissään ja muissa hankkeissa.

Suomessa ei ole nimenomaan valo- tai melusaasteeseen keskittyvää lainsäädäntöä, mutta kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin omilla valinnoillaan. Valosaasteen osalta kansainvälisesti löytyy lukuisia esimerkkejä erillissääntelystä, mutta kansainvälisiä valosaasteeseen keskittyviä ympäristösopimuksia ei ole.

Valo- ja melusaaste liittyvät myös luonnon hyvinvointiin. Esimerkiksi eläinlajien häiriintyminen ja kasvien luonnollisen valontarpeen ylittyminen voi vahingoittaa lähiluonnon rikkautta ja moninaisuutta. Hiljaisuus ja hämäryys ovat hyväksi myös ihmisen unirytmille ja muulle terveydelle. Valo- ja melusaasteella on myös vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin: jatkuva aistiärsytys voi aiheuttaa esimerkiksi stressiä tai estää rauhoittumisen ja siten heikentää palautumista. Luonnon läheisyyden on oltava kaikkien oikeus myös keskusten alueella, ja sitä on helppo edistää kiinnittämällä kaikenlaisiin saasteisiin, myös liikaan meluun ja valoon huomiota.

Kuntien ja kaupunkien tulisi selvittää erilaisia toimenpiteitä meluongelmiin puuttumiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi vähämeluisen asfaltin käyttö maanteiden päällysteenä, hiljaisten renkaiden käyttö joukkoliikenteen ajoneuvoissa, sähköautoinfrastruktuurin lisääminen kaupungeissa, aktiivisen liikkumisen, kuten kävelyn tai pyöräilyn, edistäminen sekä katujen muuttaminen kävelykaduiksi. Myös panostaminen puistoihin ja muihin viheralueisiin lisää niin viihtyvyyttä kuin terveyttä.

Henna Takatalo
Keskustanuorten varapuheenjohtaja, kuntavaalityöryhmän jäsen sekä kuntavaaliehdokas