Keskustanuoret: Iskunkestävä yhteiskunta pohjautuu kaikkien osallisuudelle ja osallistumiselle

Kannanotot keskiviikko 27.01.2021
HannaMarkkanen

Ajatuspaja Alkion tuore raportti, jonka on laatinut Johanna Korhonen, toteaa Suomen suurimmaksi sosiaaliseksi uhaksi kriisitilanteessa ilmapiirin kärjistymisen. Suomessa on viime vuosina nähty väestön jakautumista ääripäihin, väestön heimoutumista. Nämä ääripäät eivät useinkaan vaikuta olevan valmiita rakentavaan keskusteluun keskenään ja aivan viime aikoina on myös kuultu useammista tilanteista, joissa tilanne on kärjistynyt henkiseen tai fyysisen väkivaltaan. Tarvitaan aktiivisia toimia osallisuuden sekä jokaisen ihmisen kriisivalmiuksien vahvistamiseksi. 

“Yhteiskunnan polarisoituminen on otettava vakavasti. Koronakriisistä yhteiskuntamme on selvinnyt toistaiseksi kansainvälisesti vertailtuna hyvin. Mutta jotta myös seuraavasta kriisistä, joka väistämättä on aikanaan edessä, selvitään, se vaatii yhteiskuntaa, jossa erilaisia mielipiteitä kunnioitetaan ja erimielisyyksistä huolimatta pyritään jatkuvasti rakentavaan keskusteluun”, Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen toteaa.  

Kestävä yhteiskunta on kaikki mukaan ottava ja keskusteleva. Ajatuspaja Alkion raportti tarjoaa monia keinoja, joilla Suomessa osallisuutta voidaan parantaa. Näihin keinoihin kuuluu esimerkiksi nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä päättäjien ja kansalaisten välisen kommunikoinnin vahvistaminen. Molempiin tarpeisiin voidaan vastata kuntapolitiikassa. 

“Keskustanuoret on nostanut omissa kuntavaalitavoitteessaan esiin nuorten osallisuuden tärkeyden ja Ajatuspaja Alkion raportti vain vahvistaa sitä käsitystä, että Suomen iskunkestävyyttä pystytään vahvistamaan nimenomaa luomalla osallisuutta aivan sieltä kuntatasolta lähtien”, Markkanen linjaa.  

Kun ihminen kokee olevansa osa yhteiskuntaa, hän on myös valmis suojaamaan sitä. Tätä tarvitaan kriisin kohdalla, jolloin jokaisen on oltava mukana. Jotta jokaisella olisi kyvyt toimia kriisissä, on Keskustanuoret esittänyt omassa kansalaispalvelusmallissaan jokaisen nuoren aikuisen kouluttamista valmiiksi kriisitilanteeseen. Myös Ajatuspaja Alkion raportti korostaa kriisivalmiuden vahvistamista, ja näin tukee Keskustanuorten esitystä. Yhteiskunnassa niin normaali- kuin kriisioloissa tarvitaan jokaista.  

Lisätiedot:

Hanna Markkanen 
Keskustanuorten puheenjohtaja 
+358 50 384 6820 
hanna.markkanen(a)keskustanuoret.fi