Kipinää kiertotaloudesta

Blogit torstai 04.02.2021

Kunnat ovat ihmistensä yhteisöjä, elinvoimamoottoreita ja yhteiskuntavastuun kantajia alueillaan. Vastuuta täytyy kantaa niin ihmisistä, ympäristöstä kuin taloudestakin.

Silloin tällöin kuulee sanottavan, kuinka ”ilmastohumppaan ei kannata lähteä mukaan”. Fakta on se, että ilman tervettä ilmaa ja ympäristöä, ei pärjää ihmiset tai talouskaan.

Toimia kestävän tulevaisuuden eteen tarvitaan useilta eri tahoilta – valtiolta, kunnilta, yrityksiltä ja kansalaisilta. Keskustanuoret näkee asian niin, että kunnat ja kaupungit voivat olla ketteriä toimijoita ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Keskustanuorten visiossa kunnat sitoutuvat tekemään kestävien elämäntapojen toteuttamisen kuntalaisille helpoksi ja edulliseksi sekä sitoutuu kaikessa toiminnassaan edistämään hiilineutraaliutta.

Hiilineutraaliutta tavoittelevia Hinku-kuntia Suomesta löytyy jo 77. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Hinku-kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään mm. lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin. Kuntien rooli on toimia kannustajana ja mahdollistajana

Luonnonvarojen ylikäytöstä ja jatkuvasti kasvavasta kulutuksesta täytyy siirtyä kestävämpään ja kohtuullisempaan suuntaan.

Keskustanuorten mielestä kiertotaloudessa piilee suuri mahdollisuus. Kiertotaloutta voidaan edistää kunnissa ja kaupungeissa kestävillä julkisilla hankinnoilla, fiksulla omistajapolitiikalla sekä aktivoimalla ja tukemalla alueen yrityksiä ja yhteisöjä kiertotaloustyöhön.

Kiertotaloustietoutta voidaan lisätä kasvatuksella sekä kampanjoilla, jotta kunnan asukkaat saadaan sitoutettua muutoksiin arjessaan. Kierrättäminen tulee tehdä mahdolliseksi riittävällä määrällä jätteenkeräyspisteitä sekä kylissä että kortteleissa. Näin jokaisen on helppo kierrättää, asuu sitten taajamassa tai sen ulkopuolella. Etenkin muovijätteiden talteenottoa tulee tehostaa ja mahdollistaa myös tekstiilien keräys.

Keskustanuoret uskoo ihmisten haluun kehittää itse elinympäristöään. Ympäristöstä halutaan pitää huoli ja elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Pidämme tärkeänä, että asukkaiden ja kaikkien läheisten toimijoiden ideat saadaan käyttöön.

Esimerkiksi Nokian kaupunki on edistänyt kiertotaloutta myöntämällä asukkailla avustuksia erilaisiin kiertotaloushankkeisiin ja -ideoihin. Tavoitteena on kehittää uusia innovaatioita sekä osallistaa asukkaita kiertotalouden tekijöiksi kunta- ja yrityssektorin rinnalle.

Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, koska esimerkkejä ja onnistumisia meillä on jo olemassa – ne täytyy saada vain laajemmin käyttöön! Tietojen ja taitojen jakaminen kuntien kesken on tässä tärkeässä roolissa.

Asetu ehdolle kuntavaaleissa, sytytetään yhdessä kiertotalouskipinä roihuksi!

Hanna Markkanen
Keskustanuorten puheenjohtaja
+358 50 384 6820
hanna.markkanen(a)keskustanuoret.fi