Keskustanuoret vaatii oikeutta moneen kotikuntaan

Kannanotot keskiviikko 10.02.2021

Koronavuoden aikana moni suomalainen siirtyi kaupungeista väljemmille vesille. Mökeistä ja kakkosasunnoista tuli nopeasti etätyöpisteitä, jos tietoliikenneyhteydet vain riittivät. Vaikka koronapandemia saadaankin aikanaan taitettua, on etätyö ja monipaikkaisuus tullut jäädäkseen. Jo aiemmin monipaikkaisuus on ollut tuttua esimerkiksi opiskelijoille, joilla monilla koti ja opiskelut ovat eri paikkakunnilla.  

“Yhä useamman elämä jakaantuu useiden paikkakuntien välille. Kuntien tulee pystyä paremmin huomioimaan myös osa-aikaisesti kunnissa asuvien tarpeet. Koska vielä lainsäädäntö ei taivu monikuntalaisuuteen, tulee kuntien ottaa itse ensimmäiset askeleet”, Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen linjaa kuntavaalien alla.  

Joissakin kunnissa on käytössä mökkitoimikuntia, joilla pyritään vahvistamaan myös osa-aikaisesti kunnissa oleskelevien osallistumismahdollisuuksia. Keskustanuoret esittää, että tämä toimintamalli otettaisiin käyttöön lopuissakin mökkikunnissa. Samankaltainen toimielin tulee luoda myös opiskelukaupunkeihin, jotta opiskelijat, jotka pitävät kirjansa kotikunnassaan, pääsevät vaikuttamaan myös opiskelupaikkakuntansa asioihin.  

“Työn, opiskelun tai kesäasunnon sijoittuminen toiselle paikkakunnalle ei saa rajoittaa kenenkään mahdollisuuksia olla osallinen lähiyhteisössään. Kunnissa voidaan luoda matalankynnyksen osallisuusmahdollisuuksia jokaiselle, kuten asukas- tai mökkitoimikuntia, jolloin jokainen pääsee osallistumaan kunnan päätöksentekoon. Pitkällä tähtäimellä tarvitsemme suurempaa uudistusta myös lainsäädännössä. Järjestelmän on oltava joustava sekä oikeudenmukainen”, Markkanen toteaa.  

Valtiovarainministeriön selvitys vuonna 2018 linjasi, ettei monipaikkaisuudesta voi lainsäädännöllisesti päättää. Keskustanuoret pitää tärkeänä, että lainsäädäntö vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Monipaikkaisuus on tulevaisuutta, ja lainsäädännön ja hallinnon tulee tähän sopeutua. Lainsäädäntöön kirjattaessa monipaikkaisuus voisi tarkoittaa monipaikkaiselle kuntalaiselle oikeuksia ja velvollisuuksia molempiin kotikuntiin.   

Kuntien tehtävänä on lähidemokratian keinoin edistää kaikkien kuntalaisten yhteisöllisyyttä, lähidemokratiassa myös monipaikkaiset kuntalaiset on otettava mukaan! 

Lisätiedot

Hanna Markkanen 
Keskustanuorten puheenjohtaja   
+358 50 384 6820   
hanna.markkanen(a)keskustanuoret.fi