Etänä, mutta läsnä

Blogit keskiviikko 10.03.2021

Koronapandemian tuomat rajoitukset ovat tehneet etäilystä uuden normaalin. Nyt korkeakouluopiskelijoiden ahdinko pakotetun etäopiskelun vuoksi puhututtaa. Haluan nostaa esille etäopiskelun myönteiset vaikutukset. Etäyhteyksien yleistyminen on askel yhdenvertaisempaan ja esteettömämpään opiskelijan arkeen.

Pandemian jälkeen runsas etäily ei poista mahdollisuutta kasvokkain kohtaamisiin, vaan ehkä jopa antaa kasvokkain tapahtuville kohtaamisille enemmän tilaa. Kun sellaiset kohtaamiset, jotka hoituvat yhtä hyvin etänäkin, pysyvät jatkossakin verkossa, voi kasvokkain tavata juurikin ne ihmiset, joiden kasvokkain kohtaamiselle on erityinen tarve. Etäily ei eristä meitä yksin omien näyttöpäätteidemme taakse, vaan säästää meidät turhilta siirtymisiltä ja vapauttaa resursseja niihin asioihin, mihin niille on tarvetta. Myös ympäristö kiittää, kun muun muassa autoilu vähenee.

Ennen pandemiaa joillakin aloilla etäyhteyttä oli vain harvoissa opintojaksoissa ja niissäkin, joissa etäyhteysmahdollisuus oli, joutui etänä olemista selittelemään ja siihen täytyi olla jokin hyvä syy. Syntyi kokemus, että etänä osallistuminen on jollain tavoin anteeksi pyydeltävä asia ja sitä tehdään vain poikkeustilanteessa. Näin oli, kunnes pandemian pakottamana korkeakoulut tekivät valtavan digiloikan. Nyt se on meillä kaikilla tiedossa: etänäkin voi olla läsnä.

Aiemminkin teknologia ja valmiudet etäopetukseen olisivat olleet, mutta kaikki korkeakoulut eivät useimmilla aloilla halunneet käyttää näitä mahdollisuuksia. Etäopetuksen pakollisuus on saanut monet sitä epäilevätkin huomaamaan, että se onkin täysin yhtä sujuva ja monissa tilanteissa jopa sujuvampikin opetuksen muoto kuin lähiopetus.

Etäopiskelun myötä turha matkustaminen on jäänyt pois. Luennon voi laittaa päälle, vaikka omasta sängystä peiton alta käsin. Stressittömämpää ja tehokkaampaa kuin se, että väsyneenä matkustaa luennolle 70 kilometriä. Voitte vain kuvitella, kummalla tavalla luennon aloittaminen on oppimisen kannalta tehokkaampaa.

Pandemian tuomien rajoitusten myötä opiskelijoilla on vapaa-ajallaan enemmän resursseja lähipiirille, ystäville, liikunnalle sekä harrastuksille. Myös lemmikkieläimet ovat tyytyväisiä, kun muu perhe on kotona. Kasvotusten kohdataan ihmisiä, joiden kohtaaminen on erityisen tärkeää ja merkityksellistä. Opiskelijan elämässä resursseja on nyt niille asioille, jotka lisäävät hyvinvointia. Ennen niitä resursseja käytettiin muun muassa aivan liikaa matkusteluun.

Etäopiskelun mahdollisuudet myös tukevat ihmisen perusoikeutta valita asuinpaikkansa. Opiskelijakin voi asua maaseudulla. Myös eri elämäntilanteissa oleville opiskelijoille etäopiskelu avaa uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi perheellisen opiskelijan voi olla helpompi osallistua etänä. Etäopiskelun mahdollisuudet myös mahdollistavat opiskelijoille erilaisia elämänvalintoja ja mahdollistavat opiskelun erilaisissa elämäntilanteissa.

Etäopiskelun mahdollisuudet eivät saa olla vain poikkeustila, vaan näiden mahdollisuuksien tulisi jäädä käytäntöön. Opiskelijan elämän ei tarvitse olla turhaan hankalaa ja vaivalloista. Se ei tue oppimista. Oppimista tukee se, että opiskelija on hyvinvoiva ja saa opiskella tavoilla, jotka parhaiten tukevat oppimista ja joustavat eri elämäntilanteissa.

Etäopiskelu tietyillä aloilla onnistuu mainiosti. Joillakin aloilla myös lähiopetusta tarvitaan. Joillekin opiskelijoille tämä pakollinen etäopetus on haastavaa eikä niin mielekästä.

En kannatakaan pelkän etäopiskelun järjestämistä, kun pandemia helpottaa, vaan sitä, että opiskelijoiden erilaiset tarpeet otetaan huomioon. Kannatan sitä, että korkeakouluopiskelijat voivat mahdollisuuksien mukaan valita opiskelevatko etänä vai paikan päällä. Hybridimallinen opetus tukee kaikkia opiskelijoita. Se lisää opiskelun esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta.

Emmi Hämäläinen
Keskustanuorten liittohallituksen varajäsen