Keskustanuoret: Kohti yhdenvertaisuutta perheiden palveluissa!

Kannanotot keskiviikko 17.03.2021

Suomalaisissa kunnissa elää monenlaisia perheitä, joista jokainen on arvokas sellaisenaan. Perheessä ei välttämättä tarvitse olla lapsia, mutta tasa-arvon päivän edellä Keskustanuoret kuitenkin haluaa kiinnittää huomiota nimenomaa vanhempien tasa-arvoon lapsiperheissä. On tärkeää, että kahden vanhemman perheissä molemmat huoltajat otetaan yhdenvertaisesti mukaan.  

“Kunnat ovat vastuussa neuvolapalveluiden järjestämisestä. On välttämätöntä, että neuvolassa vanhemmat kohdataan tasa-arvoisesti kaikilla neuvolakäynneillä. Lisäksi Keskustanuoret näkisi olennaisena parannuksena, että kunnissa ryhdyttäisiin tarjoamaan kumppanille mahdollisuus omaan neuvolakäyntiin, jossa voidaan keskustella raskaudesta ja vaikka odotusajasta kumppanin näkökulmasta”, Keskustanuorten varapuheenjohtaja Kaisa Oinas-Panuma toteaa.  

Palveluiden saavutettavuutta voidaan lisätä esimerkiksi tarjoamalla neuvolakäyntejä myös iltaisin. Samalla pitää huolehtia siitäkin, että neuvolapalvelut ovat alueellisesti helposti saavutettavissa.  

Yhdenvertaisuus perheissä on tärkeää, mutta niin se on myös perheiden välillä. Lapsiperheköyhyys on todellinen ongelma. Koronapandemian aiheuttamat taloudelliset haasteet ovat myös erityisesti osuneet jo valmiiksi heikommassa taloudellisessa asemassa olleisiin. Kuntien on tuettava perheitä, jotta hyvinvointiyhteiskunnan lupaus huolenpidosta, tuesta ja yhdenvertaisuudesta voidaan elää todeksi. 

“Lapsiystävällisen yhteiskunnan saavuttamiseksi on tehtävä valtakunnallisen tason toimenpiteitä. Kunnissa voidaan aina tehdä pieniä tekoja, joilla lapsiperheiden arkea helpotetaan. Keskustanuoret esittää yhdeksi teoksi kirjastojen ja kunnanvirastojen yhteyteen luotavia lastentarvikepankkeja, joista kuntalaiset voivat lyhytaikaisesti lainata tarvitsemiaan lastentarvikkeita. Lapsen saaminen ei saa olla kiinni vanhempien taloudellisesta tilanteesta, joten lastentarvikkeiden lainaamismahdollisuus on kaikin tavoin kestävä ratkaisu”, Oinas-Panuma painottaa.  

Kesän kuntavaaleissa sinä päätät, tuetaanko kunnassasi kaikenlaisia perheitä.  

Lisätiedot 

Kaisa Oinas-Panuma 
Keskustanuorten varapuheenjohtaja  
+358 40 707 8940  
kaisa.oinas-panuma(a)keskustanuoret.fi