Keskustanuorten kansainvälinen jaosto: Kohti yhdistynyttä koulutuspolitiikka Pohjolassa

Kannanotot maanantai 10.05.2021

Pohjoismaiden peruspilareita ovat koulutuksen, tasa-arvon sekä sosiaaliseen liikkuvuuden vahvistaminen. Maidemme kulttuurillinen sekä rakenteellinen samankaltaisuus luovat hyvät mahdollisuudet entistä tiiviimpään yhteistyöhön koulutuspolitiikan saralla. Vapaa koulutuspoliittinen liikkuvuus mahdollistaa opiskelijoille laajemmat, kansainväliset tulevaisuuden näkymät. Ennen kaikkea se mahdollistaa osaamisen, tietotaidon sekä innovaatioiden lisääntymisen. 

Pohjoismaisella yhteistyöllä voimme saavuttaa entistä paremmin kaikkia maita koskettavia koulutuspoliittisia tavoitteita. Yhä tiiviimmän yhteistyön avulla pystymme kehittämään pohjoismaisesta koulutusjärjestelmästä, opettajankoulutuksesta ja opettajan ammatin arvostuksesta koko maailman kärkiluokkaa. Yhä tiiviimmällä Pohjolalla pystymme mahdollistamaan alueen houkuttelevuuden ja paremman ydinosaamisen esimerkiksi tekniikan ja tietotekniikan aloilla yhä globalisoituneemmassa maailmassa. 

Pohjoismaissa tulee määrätietoisesti toteuttaa yhä syvempää koulutuspoliittista integraatiota. Pohjoismaiden koulutuspoliittinen yhdentyminen antaa mahdollisuuksia myös nykyistä laajempiin opiskelijoiden etäopiskelumahdollisuuksiin. Yhdentymisen myötä jokaisen pohjoismaalaisen olisi mahdollisuus suorittaa esimerkiksi yliopistokursseja etäyhteyksin myös toisten Pohjoismaiden yliopistoissa. Esimerkiksi tamperelainen opiskelija voisi suorittaa kursseja, tai jopa koko tutkinnon, etäyhteyksin Bergenin yliopistossa. Tämä hyödyttäisi laaja-alaisesti pohjoismaista integraatiota ja edistäisi elinkeinoelämän tavoitteiden saavuttamista. Osaaminen, kuten kielitaito ja kulttuurituntemusta, antaisi laajemmat valmiudet pohjoismaalaisille koko Pohjolan alueen työmarkkinoilla työllistymiseen. Tämän myötä myös Suomeen voitaisiin saada uutta työvoimaa, mikä demografisen kehityksen vuoksi on välttämätöntä. 

Lisätiedot

Maria Pulkka
Keskustanuorten kansainvälisten asioiden sihteeri
maria.pulkka(a)keskustanuoret.fi
+358 44 312 2982