Talousjärjestelmä muuttuu ilmaston mukana

Blogit keskiviikko 12.05.2021

Ilmastokriisi on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista ja haaste on tunnistettava. Suomi voi tarjota ison osan ratkaisua tähän globaaliin ongelmaan ja toimia suunnannäyttäjänä. Kestävä kehitys on yksi avainsanoista, jossa yhdistyy ilmastokriisin tunnistaminen sekä hyvinvoinnin kehittyminen. Ilmastokriisin ratkaisussa ihmisten koetun hyvinvoinnin kasvulla on merkittävä rooli ja päätökset on aina tehtävä sosiaalisesti sekä taloudellisesti oikeudenmukaisesti. 

Maailmalla ilmastonmuutoksen ratkaisuksi on esitetty vihreää taloutta, joka ajaa talousjärjestelmän kokonaisvaltaista muutosta ja uuden talousjärjestelmän syntymistä. Suomen näkökulmasta ei välttämättä kaivata kokonaan uutta talousjärjestelmää, vaan Suomen taloudesta voidaan saada ympäristöystävällistä parantamalla luonnonvarojen hallintaa, käyttämällä ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia välineitä, tukemalla innovaatiota, parantamalla vesi- ja jätepolitiikkaa ja edistämällä kestävää kulutusta ja tuotantoa.

Poliittisilla ohjauskeinoilla varmistetaan, että talous on vihreää. On kuitenkin tärkeää muistaa, että poliittisten ohjauskeinojen on ennemmin mahdollistettava kuin kuritettava. Mahdollistaminen on innovaatioiden ja kehityksen tukemista sekä ihmisten arvostamista. 

Jokaisella suomalaisella on vastuu vihreämmästä taloudesta ja jokainen suomalainen voi vaikuttaa omilla teoillaan. Paikallisuuden ja kotimaisuuden suosiminen kaikilla tasoilla edistävä kestävän kehityksen tavoitteita. Paikallisuuteen liittyy vahvasti myös lähellä tuotettu, puhdas energia. 

Talousjärjestelmämme tulee muuttumaan tulevien vuosien aikana ja muutokset syntyvät jokaisen henkilökohtaisten päätösten kautta. Omilla teoilla voit vaikuttaa ja auttaa Suomea sekä maailmaa siirtymään kohti parempaa tulevaisuutta. 

Kalle Pyky
Keskustanuorten talouspoliittisen työryhmän jäsen
Keskustanuorten liittohallituksen jäsen