Keskustanuorten valtuuskunta: Kuntien edistettävä vahvemmin luonnon monimuotoisuutta

Kannanotot lauantai 22.05.2021

YK:n luonnon monimuotoisuuden päivää vietetään 22. toukokuuta. Teemapäivän tarkoituksena on juhlistaa ja korostaa luonnon monimuotoisuutta ja sen tärkeyttä. Valitettavasti luonnon monimuotoisuus on vaarassa. YK:n mukaan maailmanlaajuisesti jopa miljoona eläin- ja kasvilajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Lajit ovat uhanalaisia eri syistä ja niiden tarvitsemat suojelutoimet tulee harkita erikseen, ottaen huomioon myös kansainvälisistä ympäristösopimuksista ja EU:n yhteisölainsäädännöstä aiheutuvat velvoitteet. 

Keskustanuorten liittokokous on nostanut vuoden 2021 poliittisen tavoiteohjelman kärjeksi ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon hyvinvoinnin. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen uhkaa elinehtoja koko maapallolla. Lajiston uhanalaisuuden arviointi on tehty Suomessa kansainvälisesti vertailukelpoisella Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) luokituksella ja kriteeristöllä. Tämän arvioinnin mukaan joka yhdeksäs Suomen kaikista arvioiduista lajeista on uhanalainen. 

Keskustanuorten valtuuskunta haluaa muistuttaa siitä, että moni luonnon monimuotoisuutta ylläpitävä päätös tehdään kunnissa. Kaavoituksessa tulee huomioida se, että jokaisella kuntalaisella on oikeus aitoon luontosuhteeseen – asui sitten taajamassa tai haja-asutusalueella. Tämän takia on tärkeää, että suomalaisissa kunnissa ylläpidetään ja säästetään erilaisia luontoalueita. Kasvien ja eläinten monimuotoisuus perustuu ekosysteemien monimuotoisuuteen. Kaavoituksella ei saada kuitenkaan uhata esimerkiksi yksityisten metsänomistajien omistusoikeutta ja mahdollisuutta käyttää omaisuuttaan. Kuntien tulee olla hyvin tarkkoja koska kaavoitusta siis käyttävät.

”Kesän kuntavaalit eivät ole mitkään protestivaalit, vaan niissä on kyse aidoista ihmisten ja koko planeetan hyvinvointiin liittyvistä asioista. Vaalipäivänä sinä päätät, tehdäänkö kotikunnassasi tai -kaupungissasi kestävää politiikkaa seuraavat neljä vuotta. Kestävää politiikkaa, joka huomioi luonnon monimuotoisuuden sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden”, Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen toteaa. 

Kuntavaalit järjestetään 13. kesäkuuta, jolloin kunnanvaltuustoihin valitaan päättäjät seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Ennakkoäänestysaika on 26.5–8.6. Nuorkeskustalaiset ehdokkaat ovat valmiita tekemään kunnissa kestäviä ratkaisuja, joilla ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta. 

Lisätietoja:

Hanna Markkanen
Keskustanuorten puheenjohtaja
hanna.markkanen(a)keskustanuoret.fi
+358 50 384 6820