Missä ovat lapset Eurooppa?

Blogit tiistai 22.06.2021

Euroopassa lapsiluku on laskenut paljon viime vuosikymmeninä, esimerkiksi Ranskan kokonaishedelmällisyysluku, eli kuinka monta lasta syntyy naista kohden, oli vuonna 2017 1,9, joka on Euroopan korkein, mutta ei silti riitä väestön uusiutumiseen Ranskassa. Muualla Euroopassa tilanne ei ole vielä edes näin valoisa, nimittäin väestön uusiutuminen vaatii kokonaishedelmällisyysluvuksi 2,1. Ruotsi on pystynyt pitämään syntyvyytensä samassa tasossa jo pitkään, kokonaishedelmällisyysluku oli 1,76 vuonna 2018, mutta ei silläkään pitkälle pötkitä. Tämä on minusta huolestuttavaa. Mutta mistä tämä vauvavaje sitten johtuu? Itse näen kaksi suurta syytä tälle: mukautumaton työelämä ja pitkä koulutusura.

Työelämä on muuttunut vuosikymmenien saatossa vaativammaksi, ja nykyään on vaikeaa yhdistää perhe ja työelämä. Monet vanhemmat eivät voi jäädä vanhempainvapaalle kotiin lapsensa kanssa, vaikka haluaisivat. Olisi mielestäni hyvä, että koko Euroopassa taattaisiin mahdollisuus molempien vanhempien olo osan aikaa kotona ja osan aikaa töissä.

Nykyään ihmiset kouluttautuvat pitempään kuin ennen, tämä on hyvä, mutta se ei välttämättä soinnu hyvin perhe-elämän kanssa. Usein lasten hankintaa lykätään koulujen jälkeiseen aikaan, mutta kun lapsiperhe-elämä jää opintojen jälkeen, ei enää välttämättä saa lapsia vaikka haluaisi, sillä lasten teko vaikeutuu iän myötä.

Lapsen saaminen opintojen aikana saattaa hidastaa opintoja, mutta näin ei tulisi olla. Lapsiperhearjen ja opiskelun voisi sovittaa paremmin yhteen esimerkiksi etäyhteyksien kautta. Ja vaikka opinnot vähän lykkääntyisivät ei opiskelijoita tule rangaista sen takia, että he toteuttavat oman näköistä elämäänsä.

Mielestäni koko Euroopan kuuluisi keskittyä lähivuosina eritoten työ-, opiskelu- ja perhe-elämän yhdistämiseen ja järkevään perhepolitiikkaan. Eritoten EU:n tulisi pureutua tähän ongelmaan ja osoittaa aloitteellisuutta, jotta koko unionin alueella olisi suhteellisen tasavertaiset mahdollisuudet perheen perustamiseen. Näin voitaisiin taata koko Euroopalla on vakaa tulevaisuus ja tulevaisuuden tekijöitä.

Jussi Kukkurainen
Keskustanuorten kansainvälisen jaoston jäsen