Keskustanuoret: Tulevaisuuskutsunnat ja kansalaispalvelus nyt!

Kannanotot tiistai 06.07.2021

Suomi tarvitsee tulevaisuuskutsunnat ja kansalaispalveluksen nyt. On tärkeää, että jatkossakin pidetään kiinni yleisestä asevelvollisuudesta, mutta järjestelmä on tuotava 2020-luvulle ja samalla löydettävä ratkaisuja, joilla vahvistetaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Asevelvollisuuden kehittämisen parissa työskentelevän parlamentaarisen komitean kausi kestää lokakuuhun 2021 asti, ja tuon komitean loppuraportissa tulisi näkyä tulevaisuuskutsunnat ja kansalaispalvelus. 

Keskustanuorten mielestä tulevaisuuskutsunnat on suuri mahdollisuus saattaa koko ikäluokka vielä kerran yhteen, ja tarjota heille terveystarkastus sekä opinto- ja uraohjausta. Kutsunnat tulee tällöin toteuttaa moniammatillisena yhteistyönä, vastuuta ei voi jättää pelkästään puolustusvoimille. Asepalvelukseen kutsunnoista valittaisiin sopivimmat ja motivoituneimmat, mutta jos halukkaita ei olisi riittävästi Puolustusvoimien tarpeisiin, voitaisiin ikäluokasta Keskustanuorten mielestä sukupuoleen katsomatta määrätä tarvittava osuus asepalvelukseen. Loput määrättäisiin kansalaispalvelukseen. 

”Nykyinen järjestelmä ei ole yhdenvertainen. On aika tuoda suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä tähän päivään. Keskustanuoret haluaa nähdä yhteiskunnan, jossa koko ikäluokka kantaa vastuuta kokonaisturvallisuudesta. Tämä vaatii paitsi koko ikäluokan kutsumista tulevaisuuskutsuntoihin, myös luopumista nykyisen kaltaisesta siviilipalveluksesta. Tähän tilalle Keskustanuoret esittää kansalaispalvelusta”, Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen linjaa.

Kansalaispalveluksen suorittaneet koulutettaisiin vastaamaan tilanteisiin, joissa tarvitaan aseetonta kriisinhallintaa. Esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat erilaiset ympäristökatastrofit tai vaikkapa koronan kaltainen pandemiatilanne. Yhteiskunnan turvallisuuden vahvistamiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan kaikkia

”Koronapandemia viimeistään on osoittanut, että yhteiskunnan kriisinsietokykyä tulee vahvistaa. Aseettomalla kansalaispalveluksella pystyttäisiin vahvistamaan Suomen kokonaisturvallisuutta – tämänhetkinen siviilipalvelus ei tähän kykene”, Keskustanuorten liittohallituksen jäsen Joonas Immonen toteaa. 

”Uusien alokkaiden astuessa palvelukseen on myös syytä sanoa kiitos. Palveluksensa suorittavat muodostavat yhteiskuntamme turvallisuudelle vahvan perustan. He ansaitsevat nykyistä suuremman kiitoksen myös taloudellisessa mielessä. Syksyn budjettiriihen lähestyessä, on syytä esittää toive, että varusmiesten toimeentulon edellytyksiä vahvistettaisiin budjettiriihen yhteydessä”, Markkanen ja Immonen painottavat. 

Lisätiedot

Hanna Markkanen
Keskustanuorten puheenjohtaja
hanna.markkanen(a)keskustanuoret.fi

Joonas Immonen
Keskustanuorten liittohallituksen jäsen
joonas.immonen(a)huittinen.fi