Ihminen talouden keskiössä

Blogit perjantai 06.08.2021

Hyvin usein taloudesta puhuttaessa puhutaan julkisesta taloudesta ja ihmisten oma talous jää helposti sivurooliin. Keskustanuorten talouspoliittinen työryhmä yrittää ottaa talouspoliittisen ohjelman valmistelussa myös huomioon ihmisten henkilökohtaisen talouden. Kantavana ajatuksena ohjelmassa on luoda kuvaa mielekkäästä, turvatusta ja uutta luovasta ihmiselämästä.

Jotta ihminen voi hyvin ja on tuottelias yhteiskunnan jäsen, niin myös hänen henkilökohtaisen talouden on oltava kunnossa. Kaiken tämän edellytyksenä on, että yhteiskunta tarjoaa kattavan perusturvan sekä mahdollisuuden kouluttautua ja työllistyä.

Koulutuksen merkitys työelämässä tulee korostumaan jatkossa entisestään, jonka takia jokaisella tulee olla mahdollisuus kouluttautua. Yhteiskunnan tulee tarjota tähän mahdollisuus. Oppimisen on saatava olla osa koko ihmisen elämänkaarta, ja opiskelu on voitava sovittaa yhteen erilaisten elämäntilanteiden kanssa. Koulutus on tärkeä osa ihmisen henkistä pääomaa, joka myös mahdollistaa paremman toimeentulon.

Työnteolla on tärkeä merkitys ihmisten toimeentulon kannalta. Suomalaisen yhteiskunnan tuleekin olla ketterä. Työmarkkinoiden tulee joustaa yhteiskunnan murroksissa ja ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa. Tarvitaan ihmisen kokoisia uudistuksia. Jatkossakin työntekijän tulee luottaa siihen, että palkkapäivänä ansaittu korvaus työstä kilahtaa tilille. Lisäksi kuntouttavaan työtoimintaan ja työnohjaukseen panostamalla entistä useampi saadaan osallistumaan työelämään. 

Sitten kun työtä ei ole tarjolla, tulee ihmisille turvata riittävä sosiaaliturva. Perustulo mahdollistaa kaiken työn kannattavan vastaanottamisen. Joillakin aloilla lyhyemmät työviikot ja -päivät ovat perusteltuja, kuten myös nollatuntisopimukset. Siksi perusturvan tehtävä on mahdollistaa kaiken työn vastaanottaminen kannattavasti, eli perustulo on välttämätön osa tulevaisuutta. Ja kuten perustulokokeilun tuloksista nähtiin, niin perustulolla oli myös ihmisten hyvinvointia lisäävä vaikutus.

Minkälainen on sinun mielestäsi mielekäs, turvattu ja uutta luova ihmiselämä?

Santeri Ala-Röyskö

Keskustanuorten talouspoliittisen työryhmän jäsen, Keskustanuorten liittohallituksen jäsen