Keskustanuoret: Naiset mukaan asevoimiin ja rauhanprosesseihin

Kannanotot tiistai 21.09.2021

Tänään tiistaina 21.9. vietetään kansainvälistä rauhanpäivää. Keskustanuoret haluaa lisää sukupuolitietoisuutta rauhan rakentamiseen. 

Asevelvollisuus maailmassa koskee käytännössä pelkästään nuoria miehiä. Tämä on perustavanlaatuinen tasa-arvorikkomus. Keskustanuoret haluaa, että tätä kahtiajakoa lähdetään kyseenalaistamaan globaalissa mittakaavassa. Sodista kärsineille miehille tulee kohdistaa erityistä tukea ja taata vakaat näkymät elämään esimerkiksi koulutuksen kautta. 

Keskustanuoret vaatii Suomea olemaan edelläkävijä. Sukupuolisyrjintä on lopetettava suomalaisessa maanpuolustuksessa. Keskustanuoret esittää, että Suomessa valmistellaan pikaisella aikataululla kansalaispalvelusmalli, joka koskee yhdenvertaisesti kaikkia sukupuolia. Keskustanuorten mallissa jokainen saa itse valita armeijan ja kansalaispalveluksen väliltä. 

– Sukupuolisyrjinnästä on päästävä eroon! Haluamme, että kansalaispalveluksen suorittaminen palvelee sekä yhteiskuntaa, nuorta itseään että kokonaisturvallisuuden tavoitteita, Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen linjaa. 

Keskustanuoret katsoo, että globaalissa mitassa kestävä rauha voidaan saavuttaa vain vahvistamalla naisten asemaa ja roolia rauhanprosesseissa. Naiset on otettava mukaan yhteisöjen sisällä tapahtuvaan pitkäjänteiseen rauhantyöhön, jota hoitavat kansalaiset ja kansalaisyhteisöt. 

Etenkin konfliktien jälkeisissä rauhan rakentamisessa ja ylläpitämisessä naisten rooli korostuu. Jotta rauhan voidaan ajatella olevan kestävä, on keskityttävä naisten taloudelliseen, poliittiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. 

– Suomen tulee panostaa entistä enemmän nuoriin ja naisiin kohdistuvan rauhantyön rakentamiseen. Yksi konkreettinen keino olisi esimerkiksi naisyrittäjyyden tukeminen kehitysyhteistyön avulla, Markkanen ehdottaa.

Lisätiedot