Keskustanuoret kyseenalaistaa pikaruokaketju KFC:n vastuullisuuspuheet

Kannanotot keskiviikko 03.11.2021

Keskustanuoret vaatii suomalaista lihaa pikaruokaravintoloihin ja kyseenalaistaa pikaruokaketju KFC:n perustelut siitä, miksi sen Suomeen avattavissa ravintoloissa ei käytetä kotimaista lihaa. 

Yritys on perustellut asiaa sillä, että suomalaisilla tiloilla ei ole yhtiön vaatimaa sertifiointia.

Hankintapolitiikan täytyy olla kieroutunutta, jos puolalainen antibioottiliha ajaa suomalaisen lihan edelle. Tällainen laatusertifikaatti kuulostaa lähinnä valkopesulta.

Keskustanuoret kyseenalaistaa yritysten näennäiset vastuullisuustoimet, jotka ovat ainoastaan sumuverho halvan hinnan ohjaamille hankinnoille. Isoilla yrityksillä on valta ja vastuu tehdä tehdä kestäviä valintoja, ja mahdollistaa sama myös kuluttajille. 

Suomalainen kotieläintuotanto on läpinäkyvää, ja maailman kärkikastissa eläinten hyvinvoinnissa, laadussa ja vastuullisuudessa. 

Kuluttajalla on oikeus tietää, mistä liha lautaselle tulee ja mitä se sisältää. Keskustanuoret haluaa lihan alkuperämerkinnät yhä paremmin esille ravintoloihin. 

Keskustanuoret vaatii maa- ja metsätalousministeriöltä pikaisia toimia, jotta vaatimus alkuperämerkinnöistä saadaan laajennettua koskemaan kaikkia lihavalmisteita. Ravintoloille, jotka laiminlyövät lihan alkuperämaatietojen ilmoitusvelvollisuutta, tulee voida langettaa taloudellisia sanktioita. 

Lisätiedot