Keskustanuoret: Nuorille vahva ääni alueilla

Kannanotot perjantai 19.11.2021

Keskustanuoret haluaa, että nuorten ääni kuuluu vahvasti uusilla hyvinvointialueilla.

Nuorisovaltuuston tai vastaavan nuorten vaikuttamisryhmän edustajalle on annettava puhe- ja läsnäolo-oikeus jokaiseen hyvinvointialueen toimielimeen sekä oma budjetti, jolla toteuttaa nuorille tärkeitä hankkeita ja vahvistaa nuorten osallisuutta. 

Nuorten näkökulman esiin tuominen päätöksenteossa ei voi olla ainoastaan nuorisovaltuustojen vastuulla. Hyvinvointialueiden päätöksenteossa tulee toteuttaa lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointia. 

Keskustanuoret näkee sote-uudistuksen ja hyvinvointialueet askeleena kohti kansanvaltaisia maakuntia. Ihmiset ovat oman elämänsä ja elinympäristönsä parhaita asiantuntijoita.

Haluamme, että tulevaisuudessa 15 vuotta täyttäneet saavat äänestää ja asettua ehdolle maakuntien valtuustoihin päättämään heidän elämäänsä ja tulevaisuuteensa olennaisesti vaikuttavista asioista.

Lisätietoja