Keskustanuoret järjesti NATO-aiheisen keskustelutilaisuuden jäsenilleen

Uutiset perjantai 25.02.2022

Keskustanuoret järjestivät jäsenilleen torstaina 24.2.2022 NATO-aiheisen sisäisen keskustelutilaisuuden. Alustajina tilaisuudessa olivat eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, Chargé d’Affaires ad interim Ian Campbell (U.S. Embassy in Finland) ja kansanedustaja Mikko Savola. Keskusteluun osallistui yhteensä lähes neljäkymmentä henkilöä. 

Puhemies Vanhanen lähestyi alustuksessaan aihetta Suomen näkökulmasta. Saimme katsauksen Suomen historiasta ja nykytilasta. Puntaroimme yhdessä maailmanpolitiikkaa sekä Itämeren alueen turvallisuutta. 

Ian Campbell kertoi meille NATOsta Yhdysvaltojen näkökulmasta. Iloitsemme mahdollisuudesta kuulla kansainvälisempää näkökulmaa NATO-keskusteluun. Keskustelimme NATOn eduista ja hakuprossin vaiheista. Jaoimme huolen hybridivaikuttamisesta ja sosiaalisessa mediassakin liikkuvasta disinformaatiosta. 

Kansanedustaja Mikko Savola valotti Keskustan näkökulmasta aihetta. Savolan kanssa käytiin diplomatiasta, sosiaalisen median vilkkaasta NATO-keskustelusta ja medialukutaitojen tärkeydestä. 

Keskustelua käytiin aktiivisesti kunkin alustuksen jälkeen. Ajankohtainen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta puhututti jäsenistöämme. Keskustelutilaisuus toimi hienona oppimisen paikkana. Keskustanuoret haluavat tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia kuulla useita näkökulmia ajankohtaisiin aiheisiin ja kansainväliseen politiikkaan nyt ja myös jatkossa. 

Finnish Centre Youth held a NATO-themed discussion event for its members 

On Thursday 24 February 2022, the Finnish Centre Youth organized an internal NATO-themed discussion event for its members. The speakers of the event were the Chairman of the Parliament Matti Vanhanen, Chargé d’Affaires ad interim Ian Campbell (U.S. Embassy in Finland) and Member of Finnish Parliament Mikko Savola. A total of almost forty people participated in the discussion. 

In his introduction, Vanhanen approached the topic from the Finnish perspective. We received an overview of Finland’s history and current situation. Together, we deliberated world politics and the security of the Baltic Sea region. 

Chargé Ian Campbell told us about NATO from the point of view of the United States. We were delighted to have the opportunity to hear a more international perspective on the NATO debate. We discussed NATO’s potential benefits and the phases of the application process. We shared our concerns about hybrid influencing and disinformation in social media. 

Mikko Savola introduced the topic from the Centre Party’s point of view. Savola discussed about diplomacy, the lively NATO debate on social media and the importance of media literacy. 

The discussion was active following each introduction. The current situation in foreign and security policy sparked conversation among our members. The discussion event also served as a great place to learn. Centre Youth wants to offer their members opportunities to hear a variety perspectives on topical issues and in international politics now, and also in the future.