Malttia ja myötätuntoa

Blogit tiistai 08.03.2022

Ukrainan sota on oikeutetusti kaikenlaisen viestinnän ja keskusteluiden keskiössä. Suomalaiset ovat aktivoituneet keskustelemaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisistä aiheista. Erityisesti Nato- jäsenyyden ympärillä on käyty kiihkeää keskustelua. Mekin olemme osaltamme osallistuneet keskusteluun. 

Demokratiaan kuuluu yhteiskunnallinen avoin keskustelu. Tätä keskustelua on tärkeää käydä. Olemme kuitenkin huolissamme keskustelukulttuurin hätäisyydestä, asiantuntijoiden kyseenalaistamisesta, päättäjien mollaamisesta ja heidän työskentelynsä kyseenalaistamisesta. Tarvitsemme malttia ja myötätuntoa tässä ajassa viestimiseen. 

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä ei ratkota Twitterissä.  

Tärkeintä tässä tilanteessa ei myöskään ole yksittäisten edustajien mielipiteet, vaan valtiotason päätöksenteko. On luotettava siihen, että päättäjät tekevät päätökset parhaan näkemyksensä mukaan. Kunnioitamme Suomen valtiosääntöä – ulkopolitiikan johtaminen on tasavallan presidentin tehtävä yhdessä valtioneuvoston kanssa.  

Päättäjiä on kritisoitu siitä, että he eivät kerro mielipiteitään päätöksen teon ollessa vielä kesken. Toisaalta heitä kritisoidaan tekemistään päätöksistä kovinkin sanankääntein. Poliittiset päättäjät tarvitsevat selkeämpää yhteistä ymmärrystä, jonka pohjalta muotoutuu yhtenäinen toimintalinja. 

Sen sijaan, että perätään jokaiselta kansanedustajalta ja ministeriltä välittömästi vastausta kuhunkin kysymykseen Twitterissä, olisi tärkeää antaa heidän tehdä rauhassa työnsä ja tiedottaa vasta sitten kun päätökset on tehty. Turvallisuuspolitiikassa viestien täsmällisyys on ensiarvoisen tärkeää ja keskeneräisistä päätöksistä kyhätyt lauseet voivat sekoittaa kansalaisten käsityksiä entisestään. 

Päättäjät eivät ole yli-ihmisiä, heillä on tunteet. Uusi, paljon vastuuta ja paineita luova tilanne ei ole helppo kenellekään.  

Tärkeintä on saada nopeasti rauha Ukrainaan ja estää sodan laajentuminen. Siispä myötätuntoa ja malttia, ei mielensä pahoittamista ja hosumista.  

Aleksi Sandroos, Keskustanuorten puheenjohtaja 

Jere Tapio, Keskustanuorten varapuheenjohtaja 

Eemeli Valli, Keskustanuorten varapuheenjohtaja