Keskustanuorten kannanotto: Energiakriisin ratkaisuina kotimainen ja monipuolinen energiantuotanto

Kannanotot tiistai 22.03.2022

Energian ja polttoaineiden hinnat ovat korkealla ja päättäjiltä vaaditaan toimia. Eduskunnassa käsiteltiin muutama viikko takaperin välikysymystä aiheesta. Energiaomavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta on käyty vakavia keskusteluja Venäjän hyökättyä Ukrainaan. 

”Omavaraisuus on erityisen ajankohtainen tavoite energiasta puhuttaessa. Ajatus siitä, että Eurooppa sekä Suomi ja sen alueet tulevat toimeen omillaan ilman tuontienergiaa, on hyvin linjassa hajautetun yhteiskuntajärjestelmän kanssa. Huoltovarmuus takaa yhteiskunnan toimivuuden poutasäällä ja myrskyn aikana – myös poliittisesti”, toteaa Keskustanuorten puheenjohtaja Aleksi Sandroos

”Keskustanuorten visio tulevaisuuden energiantuotannosta perustuu hiilineutraaliin, vakaaseen ja hajautettuun energiantuotantoon sekä omavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen. Energian ja polttoaineiden hinnan laskua ei voida toteuttaa ilmastotoimien kustannuksella” teroittaa Keskustanuorten ensimmäinen varapuheenjohtaja Jere Tapio

”Tunnistamme, että liikenteen energiantarve on suurin ongelma energiaomavaraisuudessa. Tämä muuttuu, kun fossiilisista polttoaineista luovutaan. Kotimaisista energialähteistä biopolttoaineet ja sähkö sopivat parhaiten nyky- ja tulevien vuosikymmenten liikenteeseen. Siksi niihin pitää panostaa tukemalla tekniikan kehitystä”, sanoo Keskustanuorten toinen varapuheenjohtaja Eemeli Valli

Hallitus esitti muutama viikko sitten ensiavuksi energian ja polttoaineiden hinnannousuun esimerkiksi työmatkavähennykset, ammattidieselin käyttöönoton selvittämisen sekä maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöveron väliaikaisen poiston. Lisäksi ilmastoystävällisten investointien osalta valmistellaan lainantakausmalli kotitalouksille ja asunto-osakeyhtiöille. 

”Inhimillinen talousnäkökulma täytyy pitää mukana ratkaisuissa. Yrittäjien ja töissä käyvien lisäksi eläkeläisiä, lapsiperheitä, nuoria ja muita pienituloisia suomalaisia ja haja-asutusalueiden ihmisiä tulee voida auttaa”, sanoittaa Sandroos. 

Kotimaisessa energiantuotannossa painottuvat uusiutuvat energialähteet. Uusiutuvat sisältävät jo olemassa olevaa vesivoimaa, sekä tulevaisuudessa kapasiteettia lisääviä tuulivoimaa, aaltovoimaa, aurinkovoimaa sekä bioenergiaa. Energialähteiden moninaisuus vastaa niin ikään hyvin hajautetun energiantuotannon tavoitteeseen 

Keskustanuoret perää energiapolitiikan päätöksenteolta kolmea toimenpidettä

  1. Tuulivoiman lisärakentamisella mahdollistetaan vetytalouteen siirtyminen ja synteettisten polttoaineiden valmistaminen. Uusia voimaloita sijoittaessa tulee selvittää ympäristön kannalta vähähaittaisimmat paikat. Tuulivoimarakentamisen esteet on purettava: lisäresursseja tarvitaan lupakäsittelyiden nopeuttamiseen ja voimalinjojen lunastuskorvauksiin liittyvät ongelmat maanomistajille tulee ratkaista. 
  1. Biokaasuun tulee panostaa vaikuttamalla Euroopan Unionin päätöksiin ja luomalla biokaasulle ja -polttonesteille toimivat markkinat fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi. Biojätteet ja teollisuuden sivuvirrat on pyrittävä hyödyntämään mahdollisimman täysimääräisesti ja kannattavasti. 
  1. Keskustanuoret tukevat Keskustan linjausta kotimaisesta hiilipörssistä ja haluavat, että viljelijä saa aidosti korvauksen kompensaatiostaan. Järjestelmä ei saa vetää välistä. Hiilipörssissä yritykset maksaisivat viljelijälle tai maanomistajalle näiden tekemistä päästövähennyksistä, ja vastineeksi yritys pääsee lähemmäs omaa hiilineutraaliustavoitettaan. 

Lisätiedot:

Aleksi Sandroos, Keskustanuorten puheenjohtaja

+358 50 384 6820