Kehysriihestä lupaavia tuloksia

Blogit perjantai 08.04.2022

Syksyllä 2021 tämän kevään kehysriiheen luotiin suuria paineita ja odotuksia. Hallituspuolueet avasivat tavoitteitaan medialle ja ainakin ulkopuolelle keskustelu näytti riitaisalta. Etukäteen uumoiltiin jopa hallituksen kaatuvan tähän kehysriiheen, mutta toisin kävi. Onneksi. 

Alkuvuosi muutti meidän kaikkien prioriteettejamme ja ajatuksemme ovat vahvasti Ukrainassa. Kehysriiheen kokoontuneiden ministereiden viesti oli selvä. Sota teki kehysriihestä vakavan. Nyt panostetaan turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen. Venäläisestä energiasta irtaannutaan ja energian hintojen nousua hillitään. 

Suomalainen politiikka näytti voimansa tämän kevään kehysriihessä. Vaikeassa maailmantilanteessa sisäiselle riitelylle ei annettu tilaa ja kehysriihi vedettiin päivässä läpi. Hallituksessa vedettiin yhtä köyttä ja se on tärkein viesti ulkopuolelle tässä ajassa. Suomalaiset pitävät yhtä vaikeassa tilanteessa. 

Kehysriihen tulokset ovat lupaavia, mutta kriisin keskellä meidän ei pidä unohtaa muita tikittäviä aikapommeja. Mielenterveyskriisi ja ilmastokriisi odottavat myös ratkaisuja. Nyt kuitenkin ajatuksemme on vahvasti Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudessa. 

Kalle Pyky, Keskustanuorten liittohallituksen jäsen