Mielenterveyskriisi syvenee – ratkaisut rakenteista

Blogit keskiviikko 04.05.2022

Faktat on kyettävä myöntämään: kriisien värittämä aika ahdistaa monia ja yhteiskunta vaatii aivan liikaa monilta meistä.  

On muutoksen aika. Ennen kaikkea työ palvelee ihmistä, mutta talkoille on myös taloudellinen kannustin. OECD:n arvioima 11 miljardin hintalappu mielenterveydelle pakottaa kohti muutosta. Tällä hetkellä voidaan sanoa suoraan, että Suomessa ei voida hyvin. Mielenterveysongelmat muodostavat yli 50 % osuuden kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä. Apua ja hoitoa edellyttäviä ongelmia kohtaa enemmän kuin joka kolmas korkeakouluopiskelija. 

Ei riitä, että panostetaan olemassa oleviin palveluihin – vaikka niidenkin resurssointiin tulee kiinnittää huomiota. Kun maailma on liian kova näin suurelle joukolle meistä, on selvää, että tarvitaan myös rakenteellisia ratkaisuja. Mielenterveyskriisistä puhuttaessa vain jo puhjenneiden ongelmien hoito on kuin tarjoaisi laastaria avohaavaan. 

Riittävien terveydenhuollon resurssien lisäksi on avattava aito keskustelu siitä, miten palataan sosiaalisesti kestävään yhteiskuntarakenteeseen. Suorituskeskeisyydestä tulee luopua.  

Työelämässä on tarpeen kiinnittää huomiota työn ja vapaa-ajan erottamisen mahdollistamiseen. Opiskelijoiden valmistumisen tavoiteajat eivät rohkaise kokeilemaan työelämää tai osallistumaan erilaisten järjestöjen toimintaan. Monipuolisuus on opiskelijoiden elämässä yhtä lailla tärkeää, kuin työllistenkin. 

Hyvinvointiin vaikuttavat toimeentulo ja elämän rytmittäminen. Perustulon avulla voitaisiin siirtyä kohti yhteiskuntaa, jossa työhön kannustetaan, mutta erilaiset elämäntilanteet eivät käännä yksilön taloutta päälaelleen. 

Kuntatasolla esimerkiksi sivistystoimi vastaa hyvinvoinnille keskeisistä palveluista – hyvän, turvallisen ja kannustavan koulupolun rakentaminen on mielenterveyskriisin ratkaisemisen ytimessä. Kulttuuri ja vapaa-ajan urheilu ovat tärkeässä roolissa hyvinvoinnin rakentajana.  

Yhteiskunnan rakenteiden tulee auttaa yhteisöllisyyden, vakauden ja tulevaisuususkon lisäämiseen. Työ tällaisen yhteiskunnan eteen on ymmärrystä, inhimillisyyttä ja rohkeita, arvopohjaisia päätöksiä.

Aleksi Sandroos, Keskustanuorten puheenjohtaja

Jere Tapio, Keskustanuorten 1. varapuheenjohtaja

Eemeli Valli, Keskustanuorten 2. varapuheenjohtaja