Keskustanuorten valtuuskunta: Kannabis on dekriminalisoitava ja laillistamisen haitat ja hyödyt selvitettävä

Kannanotot sunnuntai 08.05.2022

Keskustanuoret kannattaa kannabiksen dekriminalisointia ja lääkekannabiksen laajempaa ammattimaista kasvatusta ja myyntiä Suomessa. Tämän lisäksi Keskustanuoret haluaa selvittää kannabiksen laillistamista, ja sen haittoja ja hyötyjä. Nykytilanteessa kannabiksen käyttöä ja sen ongelmia ei voida säädellä yhteiskunnassa riittävästi.

Keskustanuorten valtuuskunta päätti kannattaa kannabiksen dekriminalisointia. Kannabis on nykyisellään tiukasti kielletty suomalaisessa yhteiskunnassa. Tästä huolimatta joka neljäs 15-69 -vuotias suomalainen on kokeillut kannabista – kyseessä on Suomen käytetyin laiton päihde. 

“Tänä päivänä nuorten voi olla jopa helpompaa saada kannabista, kuin alkoholia. Pimeän talouden kautta hankitut päihteet eivät ole kenenkään etu. Kannabiksen dekriminalisointi auttaisi puuttumaan aidosti päihteen ongelmakäyttöön”, perustelee Keskustanuorten puheenjohtaja Aleksi Sandroos.

Keskustanuoret katsoo, että kannabikseen on suhtauduttava mieluummin sosiaalipolitiikan, kuin rangaistuspolitiikan kautta. Vähentääksemme kannabiksen käytöstä tulevia ongelmia yksilölle, pienten määrien hallussapito ja kasvatus tulisi Suomessa sallia. Laittomiin markkinoihin puuttuminen helpottuisi, sillä voisimme keskittyä kannabiksen myynnin ongelmiin käyttäjien rangaistusten sijaan.

“Meidän tulee ihmisyysaatteen edelläkävijöinä madaltaa päihteiden käyttäjien kynnystä hakeutua avun piiriin ja saada tarvitsemaansa tukea ilman yksilön leimaamista ja elämää haittaavia rikosmerkintöjä uhrittomasta rikoksesta” Sandroos toteaa.

Suomessa esimerkiksi alkoholin käyttö on kielletty alaikäisiltä, ja sen käyttöön liittyy paljon sääntöjä joilla pyritään vähentämään päihteen haittavaikutuksia. Suomessa on syntynyt tilanne, jossa laitonta päihdettä käytetään yleisesti, mutta sen käytöstä syntyviä ongelmia ei pystytä säätelemään. Tästä syystä Suomessa on selvitettävä kannabiksen laillistamista, joka mahdollistaisi kannabiksen käytön säätelyn ja estäisi kehittyvien lasten kannabiksen käyttöä.

“Laillistamisen hyvänä puolena voi nähdä selkeän sääntelyn ja verotulojen mahdollistaminen. Esimerkiksi alkoholipolitiikassa vahvemman alkoholin myyminen kotiin ei ole sallittu vielä 18-vuotiaille. Selvittämällä laillistamisen hyödyt ja haitat voimme yhdessä kehittää päihdepolitiikkaamme haittoja vähentämään suuntaan. Haittojen ja väärinkäytön vähentyminen on Keskustanuorten päihdepolitiikan kulmakivi”, Sandroos linjaa.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL suosittelee kannabiksen dekriminalisointia Suomessa. Keskustanuorten valtuuskunta katsoo, että dekriminalisoinnin lisäksi lääkekannabiksen laajempi ammattimainen kasvatus ja myynti Suomessa on sallittava. Tämä voisi toimia merkittävänä avauksena myös kotimaista maataloutta silmällä pitäen! Turvallisesta tuotannostaan tunnettu Suomi on potentiaalinen kärkimaa esimerkiksi lääkekannabiksen ja erinäisten hampputuotteiden tuotannossa. Näin ollen lääkekannabiksen kasvatus on saatava myös maataloustukien piiriin.

Lisätiedot

Aleksi Sandroos

+358 503 846 820