Kansainväliset kattojärjestöt

Uutiset tiistai 24.05.2022

Iflry – Kansainvälisten liberaalinuorten liitto. Jäsenjärjestöjä on kaikkialta maailmasta. Liiton tavoite on edistää liberalismia ja globaalia vapautta. Se toimii kanavana isompiin kansainvälisiin organisaatioihin, kuten YK:hon. Iflyrin kautta Keskustanuoret pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan maailman politiikkaan. Kaksi vuosittaista liittokokousta keväällä ja syksyllä (General assembly). Lisäksi useita muita yksittäisiä tapahtumia ympäri maailman.

LYMEC – Euroopan liberaalinuoret. Pan-Eurooppalainen nuorisojärjestö, jonka tavoite on edistää liberaaleja arvoja EU:n kautta. Lymecillä toimii ALDE-puolueen nuorisojärjestönä ja Iflyrin alueellisena jäsenjärjestönä. Sen kautta keskustanuoret saavat äänensä kuuluviin eurooppalaista politiikkaa ja EU:ta koskevissa kysymyksissä. Järjestää keväisin sekä syksyisin kaksi kongressia. Lisäksi useita muita yksittäisiä tapahtumia ympäri Euroopan.

NCF – Pohjoismaisten keskustanuorten liitto. Tavoitteena edistää demokratiaa, ihmisoikeuksia ja liberaaleja arvoja. Vaikuttaa Pohjoismaissa ja omaa edustuksen Pohjoismaiden neuvostossa. Keskustanuorille NCF on ennen kaikkea väylä vaikuttaa Pohjoismaita koskevaan alueelliseen politiikkaan. Kaksi vuosittaista kokousta: Repskapet ja Topmötet. Lisäksi useita muita yksittäisiä tapahtumia Pohjoismaissa.

Lisätiedot

Miika Jauhiainen, KV-sihteeri

miika.jauhiainen@keskustanuoret.fi