Puoluetoimintaa ihmisiä – ei hallintoa varten

Blogit torstai 02.06.2022

Keskusta elää kentästään ja läpi maan ulottuvasta verkostostaan – vahvemmin kuin yksikään muu puolue tässä maassa. Ihmisten käyttäytymiseen liittyviä trendejä emme kuitenkaan voi välttää, joskin voimme valita parhaan mahdollisen tavan reagoida muutoksiin. Etenkin nuorten ikäluokkien käyttäytymisessä on havaittavissa selkeä muutos aiempaan, kun osallistuminen poliittisiin tai sitoutumattomiin järjestöihin laahaa merkittävästi alhaisemmissa lukemissa. Murros on ajanut poliittiset liikkeet läpi maailman suurten kysymysten äärelle ja toimintaa joudutaan pohtimaan myös Suomessa ja Suomen Keskustassa!

Keskustan järjestöorganisaatio on rakennettu kolmen perustason ympärille. Ylimpänä on puolue itse ja sen hallinnolliset elimet kuten puoluehallitus. Seuraavana tasona toiminnalle on puolueen piirijärjestö, joka kokoaa yhteen tietyn laajemman alueen toimijat. Piirien alapuolella pyramidissa ovat puolueen paikallisosastot. Jokainen puolueen jäsen on myös jonkin paikallisosaston jäsen. Osastojen tarkoituksena on tuottaa toimintaa läpi maan lähellä ihmistä.

Puolueen sisällä jakautumista on tapahtunut jo pitkän aikaa. Erilaisten tilanteiden aiheuttama kitka on havaittavissa erityisesti osastotasolla ja ristiriita tiivistyy edustuspaikkojen, kuten puoluekokousedustusten jakotapaan. Ihmisten osallistumisinnokkuuden lasku on iskenyt osaan piireistä rajusti ja on ajauduttu tilaan, jossa jopa kunnallisjärjestöjen tai piiritason toimintaan on väki vähissä. Osastoille on tässä yhtälössä jäänyt täysin statistin rooli ja niitä pidetään yllä lähinnä velvollisuudentunnosta tai puoluekokousedustusten turvaamiseksi. 

Keskustanuoret ovat esittäneet puoluekokoukselle muutosta, jossa jokainen jäsenmaksunsa suorittanut saa äänioikeuden puoluekokouksessa. Tätä kautta toiminnan tulevaisuutta voitaisiin pohtia joka kylällä tilannekohtaisesti. Siellä, missä osastotoiminta on edelleen aktiivista ja puolueen sykkivä sydän voidaan toimintaa jatkaa kuten aina ennenkin. Vastaavasti siellä, missä väki vähenee ja osastotoiminta muodostuu taakaksi voidaan toimintaa järjestää vapaamuotoisemmin ja turvata täten voimavarat ihmisten kohtaamiseen ja elävän toiminnan järjestämiseen.

Tämä kansanliike elää ihmisistään. Siksi on aika luoda tilaa tälle elämiselle, eikä tukahduttaa toimintaa kankean järjestelmän alle!

Jere Tapio, Keskustanuorten 1. varapuheenjohtaja