Suomenmaan puheenvuoro: Alkiolaisuus 2020-luvulle – palautetaan alkiolainen liberalismi

Uutiset perjantai 03.06.2022

Puheenvuoro on julkaistu Suomenmaassa 30.5.2022

Olen huolestunut tahdostamme käydä aatteellista keskustelua nykypäivän politiikassa. Kaikki keskustan poliittinen ohjelmatyö perustuu tällä hetkellä vain seuraavan vaalikauden näkökulmiin ja sanomamme tulevaisuuden unelmayhteiskunnasta on hukassa. En lainkaan ihmettele huonoa kannatustamme – keskustan aate on pysähtynyt paikoilleen.  

Yhteiskunta kehittyy jatkuvalla sykkeellä, mutta aatteemme ei kehity samassa tahdissa. Santeri Alkion ajatus ihmisen kehittymisestä itsekasvatuksen kautta vahvistaa ideaani aatteesta, jonka tulee oppia menneestä ja luoda edistyksellistä tulevaisuutta.  

Meidän on tuotava alkiolaisuus 2020-luvulle laajalla aatekeskustelulla, jotta voimme luoda puolueellemme tulevaisuudenkuvaa ja vision tulevaisuuden yhteiskunnasta. Miltä näyttää tulevaisuuden Suomi, Eurooppa ja maailma keskustalaisin silmin? 

PUOLUEEMME järkyttävän heikko nuorisokannatus puhuu tarinaa, jossa keskustaa ei pian enää ole olemassa. Meidän on ryhdistäydyttävä, mikäli haluamme jatkossakin olla olemassa. Tähän työhön tarvitaan mukaan koko laaja keskustakenttä, ei pelkästään nuorisoliike. Kyllä yhteisessä aatemaailmassamme on potentiaalia.  

Mielestäni edistysmielinen alkiolaisuus ajaa rohkeita yhteiskunnallisia muutoksia ja Euroopan yhtenäisyyttä pelkäämättä tarttua ilmastonmuutoksen ja ihmisoikeuksien haastaviin kysymyksiin. Meidän on löydettävä oma yhteinen linjamme kestävästä ja velattomasta Suomesta, jossa köyhästä pidetään huolta ilman turhaa vastikkeellisuutta.  

MEIDÄN on hyväksyttävä erilaisuus yhteiskunnassa ja puolustettava kaikkia vähemmistöjä, suhtauduttava päihdepolitiikkaan mieluummin faktojen kuin oman henkilökohtaisen moraalin kautta sekä ratkaistava ilmastonmuutos tulevien sukupolvien vuoksi. Alkiolaisten on kannatettava yhtenäistä rauhan liikettä ajavaa Eurooppaa sekä huolehdittava demokratiasta ja sen kehittymisestä. 

Visiomme edistyksellisestä Suomesta tulee olla sellainen, jossa on leipää, lämpöä ja lempeyttä – riippumatta postinumerosta, sukupuolesta, vammasta tai ihonväristä. Keskittymällä edistykseen ja tulevaisuudenkuvaan voimme palauttaa alkiolaisen liberalismin aatteen puolueellemme. 

Aleksi Sandroos, Keskustanuorten puheenjohtaja