Keskusta – ketä kiinnostaa?

Blogit tiistai 07.06.2022

Puolueemme arvot ja tavoitteet ovat vertaansa vailla, asioita saadaan aikaan ja maailma parantuu, mutta kannatus laahaa pienpuolueiden tasolla. Hyvää työtä eduskunnassa ja hallituksissa on vaikea tehdä, jos emme pääse niihin kansan äänestäminä. Muutos on pakollista, jotta Keskusta ei kuole pois. Panostuksemme erilaisiin media-alustoihin ja viestintään heijastuu suoraan kannatukseen pitkällä tähtäimellä. Nykyinen panostus on tuonut meidät näihin lukemiin.

Suomen nuoriso on arvoiltaan pitkälti hyvin keskellä, mutta kyselyiden mukaan erittäin vieraantuneita Keskustasta. Ihmiset seuraavat maailman menoa nykyään aina vain moninaisemmista kanavista, joista hyvin useassa puolueemme näkyy heikosti. Puolueella viestinnän tekijöitä ei ole tarpeeksi, eikä kentällä ole riittävän kattavasti osaamista. Sosiaalisen median kanavissa sujuva viestintä kaipaa monipuolisempaa sisältöä – jokainen alusta toimii eri tavalla. 

Monipuolisen sisällön tuottamisen lisäksi viestinnässä, eli puolueen markkinoinnissa on oleellista tunnistaa myös kohderyhmät, eli keitä halutaan tavoittaa. Meidän ei ole millään mittarilla järkevää tavoitella kaikkien ihmisten hyväksyntää, sillä se ei ole puolueen tarkoitus. Tavoitteena on olla suosituin suhteessa muihin puolueisiin, se ei tarkoita 100% kannatusta vaan esimerkiksi 25% kannatusta. Keskusta ei voi olla kaikille kaikkea, koska silloin se ei ole mitään kellekään.

Puolue tarvitsee lisää resursseja viestintään. Siksi Suomen Keskustanuoret vaativat puoluekokoukselle tehdyssä aloitteessa Suomen Keskustaa tuplaamaan viestintään käytettävät resurssit. Tämän tulee näkyä sosiaalisen median analytiikan tarkempana seurantana, sekä viestinnän työntekijöiden ja paikallistasoille järjestettävien viestinnän koulutusten merkittävänä lisääntymisenä.

Viedään Suomen Keskusta yhdessä yli seuraavankin auringonlaskun, selkeällä strategialla ja uskottavalla viestillä.

Eemeli Valli, Keskustanuorten 2. varapuheenjohtaja