Poliittisten nuorisojärjestöjen STOP häirinnälle -kampanja käyntiin

Uutiset tiistai 28.06.2022

Juhannusviikolla suomalaista mediakenttää hallitsi keskustelu seksuaalisesta häirinnästä ja järjestöjen toimintakulttuureista. Eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt haluavat saada aikaan aidon muutoksen järjestöjen suhtautumisessa häirintään ja toimenpiteissä häirinnän kitkemiseksi, jotta kaikki voivat osallistua nuorisojärjestöjen toimintaan turvallisesti.

Poliittiset nuorisojärjestöt lanseeraavat STOP häirinnälle -kampanjan, jonka tarkoituksena on haastaa muita nuorisojärjestöjä jakamaan omia hyviä käytänteitään ja toimintaperiaatteitaan häirinnän estämiseksi, siihen puuttumiseksi sekä terveen toimintakulttuurin edistämiseksi. 

Konkreettisena toimenpiteenä poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt ovat pyytäneet nuorisoalojen kattojärjestö Allianssia tuottamaan kyselyn, joka kartoittaa kunkin järjestön jäsenten mahdollisia kokemuksia ahdistelusta. Kyselyn perusteella kerätään tietoa, jonka perusteella häirintää ja ahdistelua voidaan ehkäistä paremmin.

Kampanjaan mukaan haastetut järjestöt ja muut tahot voivat jakaa muille järjestöille käyttöön omia hyväksi havaitsemiaan käytänteitään blogitekstien, videoiden tai somepostausten avulla vapaasti hashtagin #stophäirinnälle alla. STOP häirinnälle -kampanjan perusajatus on, että yhdessä voimme tehdä vaikuttavia toimia häirinnästä vapaan järjestökentän puolesta.

Mukana kampanjaa tekemässä ovat:

  • Kokoomuksen Nuorten Liitto ry
  • Sosialidemokraattiset Nuoret ry
  • Vasemmistonuoret ry
  • Suomen Keskustanuoret ry
  • Perussuomalainen Nuoriso ry
  • Liikkeen Nuoret ry
  • RKP-nuoret ry
  • Suomen Kristillisdemokraattiset nuoret ry
  • Vihreät nuoret ja opiskelijat ry