Metsäpolitiikka pidettävä kansallisissa käsissä – pääministeri ei voi piiloutua varjoviisikon taakse!

Kannanotot perjantai 04.11.2022

Keskustanuoret peräänkuuluttavat hallitukselta selkeyttä ja pääministerin vastuunkantoa metsäpolitiikassa. Euroopan Unionin ennallistamisasetuksessa päähuolena on, että suomalaisia metsiä hyväksikäytetään koko unionin ilmastopolitiikassa hiilinielujen ja suojelualueiden osalta, vaikka pääpaino tulisi olla päästöjen vähentämisessä. Keskustanuoret vaativat pääministeriltä johtajuutta ja vaikeiden asioiden kohtaamista varjoviisikon taakse piiloutumisen sijaan, jotta metsien suojelun kolme näkökulmaa, ympäristö, kilpailukyky ja turvallisuus, pysyy kotimaisissa käsissä. 

Euroopan komissio on antanut Suomelle ehdotuksen ennallistamista koskevasta asetuksesta kuluneen vuoden kesäkuussa. Ennen lopullista käsittelyä trilogia, on edessä parlamentin kannanmuodostus, jolloin ehdotukseen asetuksesta on mahdollisuus vielä vaikuttaa. Keskustanuoret vaatii Suomelle muodostettavan selkeä linja siitä, miten se aikoo edistää Suomen asemaa.

Suomessa on yli 600 000 metsänomistajaa, ja asetus olisi puukonisku metsänomistajien omaisuuden suojaa kohtaan.

Keskustanuoret ei voi hyväksyä annettua asetusta sellaisenaan. Annettuun ehdotukseen on saatava muutoksia, jotta se voidaan hyväksyä. Metsien sosialisointia ei voida tehdä päätöksellä, jonka taustalla ei ole toimivaltaa. Suomessa on yli 600 000 metsänomistajaa, ja asetus olisi puukonisku metsänomistajien omaisuuden suojaa kohtaan.

Ennallistamista koskeva asetus vaikuttaisi myös Suomen metsiin. Unionin perussopimuksessa ei ole viittausta metsäpolitiikkaan, joten se kuuluu kansalliseen toimivaltaan. Siitä huolimatta metsien käyttöä päästy määrittelemään sekä säätämään useilla eri direktiiveillä, strategioilla ja sopimuksilla. Keskustanuorten tavoitteena on edelleenkin pitää metsiin liittyvän päätöksenteko kansallisissa käsissä.

Annettu ehdotus asetuksesta ei mahdollista kansallista liikkumavaraa, jolloin se jättää huomioimatta mm. alueelliset olosuhteet. Suomen metsälaki on uniikki esimerkki toimivasta kansallisesta lainsäädännöstä Euroopassa ja se velvoittaa metsänomistajia metsänhoitotoimissa. Paras tietotaito kestävälle metsänhoidolle on paikallisella tasolla eikä yksi yhteinen EU-malli toimi kaikkialla Euroopassa. EU-vaikuttamisessa täytyy pitää kiinni kansallisten olosuhteiden huomioonottamisesta.

Keskustanuoret on kyllästynyt EU:n tavoitteeseen sosialisoida Suomen metsien luontoarvot. Suomi on yksi Euroopan metsäisimmistä maista ja sen historia näkyy kansallisissa päätöksissä. On varmistettava, että EU ei hyväksikäytä suomalaisten metsiä, esimerkiksi ilmastopolitiikassa hiilinielujen tai suojelualueiden osalta. Ilmastopolitiikassa pääpaino tulee olla päästöjen vähentämisessä eikä nielujen holtittomassa lisäämisessä ja metsien sosialisoimisessa. 

Keskustanuoret peräänkuuluttavat pääministeriltä johtajuutta vastuunpakoilun sijaan 

Ennallistamiskeskustelussa pääministerillä on merkittävä rooli kokoomuksen välikysymykseen vastatessa. Väärinkäsitykset on saatava minimiin ja Suomelle on saatava tilanteemme ymmärtävä, selkeä yhteinen linja.  Keskustanuoret vetoaa pääministeriä johtamaan Suomen hallitusta mandaatilla, joka hänelle on annettu. Marin ei voi piiloutua varjoviisikon tai ministeri Kiurun taakse jokaisena hetkenä, kun hallitus käsittelee vaikeita kysymyksiä. 

Keskustanuoret vaatii hallitukselta ennallistamisasetukseen Suomen etujen mukaista metsäpoliittista linjaa, jossa huomioidaan ympäristö, kilpailukyky ja turvallisuus. Pääministeriltä vaaditaan nyt johtajuutta vastuunpakoilun sijaan. 

Lisätietoja:

Aleksi Sandroos

0400826363

Puheenjohtaja