Perustulo nyt – kannustinloukut kumoon ja kansa töihin!

Kannanotot keskiviikko 23.11.2022

Keskustanuoret on jo pitkään ajanut sosiaaliturvajärjestelmän uudistusta, jossa sosiaaliturvasta luodaan yhtenäinen ja selkeästi ymmärrettävä kokonaisuus. Keskustanuoret ajaa perustuloa, jonka keskeisenä tavoitteena on kannustinloukkujen purkaminen, jolloin myös työn vastaanottamisesta tulee aina kannattavaa. Kannanotto on yksi kolmesta Riihimäellä 28.10.-30.10.2022 järjestetyn Keskustanuorten liittokokouksen kannanotoista.

Keskustanuorten mielestä jokaisella ihmisellä on oltava mahdollisuus tulla toimeen, menestyä ja yrittää. Suomalaisen yhteiskunnan tehtävänä on huolehtia jokaisen yksilön yhtäläisistä mahdollisuuksista toimia osana yhteiskuntaa sekä tukea yksilön hyvinvointia. Tällä hetkellä valitettavasti näin ei ole.

Sosiaaliturva kaipaa kipeästi remonttia – sen monimutkaisuus, pirstaloituneisuus ja tukimuotojen moninaisuus tekevät sosiaaliturvasta hankalan käyttää. Näiden ohella tukien saamisessa on viivettä ja työnteon yhdistäminen sosiaaliturvaan on mahdotonta. Keskustanuoret ajaa tähän muutosta. 

”Keskustanuorten työelämäpolitiikkaan kuuluu olennaisesti, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa.”

Keskustanuorten työelämäpolitiikkaan kuuluu olennaisesti, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa. Sosiaaliturvaa on uudistettava yhtenäistämällä tukimuotoja sekä purkamalla yksilölle syntyviä kannustinloukkuja. Työelämään siirtyminen sosiaalietuuksien parista on oltava kannattavaa, jossa jokaisella tienatulla eurolla on merkitystä. Verotus tai tukien laskeminen eivät saa olla este ihmisen halukkuudelle tienata lisää.

Monimutkainen ja työhön kannustamaton järjestelmä on päivitettävä pikaisesti nykypäivän tarpeita vastaavaksi. Keskustanuorten jo pitkään ajama perustulomalli yksinkertaista nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää, ja poistaisi tukien saamiseen liittyvää viivettä. 

Keskustanuorten ajama perustulo on vastikkeeton tuki, joka jaetaan kaikille vakaan perustoimeentulon turvaamiseksi. Keskustanuorten mallissa verotusjärjestelmä takaa sen, että perustulon päälle on aina kannattavaa ottaa kaikenlaista työtä vastaan. Kannustinloukkuja ei synny, takaisinmaksuja ei tarvitse pelätä ja perustoimeentulo on taattu. Reaaliaikainen tulorekisteri mahdollistaa perustulon nopean käyttöönoton.

Suomessa toteutettiin perustuloon liittyvä kokeilu vuosina 2017–2018, johon valittiin 2000 työtöntä ihmistä. Perustuloa saaneiden rinnalla toimi verrokkiryhmä, johon tuloksia vertailtiin. Vaikka kokeilu oli itsessään tarpeellinen jatkotutkimusten suhteen, tarvitaan Suomessa lisää kokeiluja perustulon suhteen. Keskustanuoret vaatii perustulokokeilujen jatkamista, ja jatkossa kokeiluun osallistuvien ihmisten on valikoiduttava aidosti satunnaisotannalla.

Keskustanuoret näkee hyvinvointivaltion perustana vahvan tulopohjan, jota tulee jatkossa laajentaa sosiaaliturvaa uudistaen poistamalla kannustinloukut, jatkamalla perustulokokeiluja sekä kannustamalla työllisyyteen.