Kymppikerho ei riitä, keskusta

Kannanotot tiistai 09.05.2023

Keskustanuorten mielestä puolue on laiminlyönyt puolueen aatteellisen uudistustyön, minkä vuoksi puolue ei pysty vastaamaan nyky-yhteiskunnan haasteisiin ja toiveisiin. Keskustan on aloitettava aatteellinen uudistustyö yhdessä kaikkien keskustalaisten kanssa. Kannanotto on yksi kolmesta Ylihärmässä 6.-7.5.2023 järjestetyn Keskustanuorten valtuuskunnan kannanotoista.

Keskustanuoret on järkyttynyt puolueen aatteellisen uudistamisen nykytilasta. Keskustalla ei ole työkaluja luoda mielikuvaa keskustalaisuudesta ja tulevaisuuden ihanneyhteiskunnasta. Pitkä hallitusvastuu 2000-luvulla on saanut keskustan laiminlyömään aatteellisen uudistustyön. Se on johtanut tilanteeseen, jossa keskustasta on tullut asioita hoitava selittäjäpuolue rohkean uudistajapuolueen sijaan.

Suomalainen yhteiskunta puolueen ympärillä on muuttunut, mutta keskusta ei ole pystynyt vastaamaan muutoksiin riittävällä tasolla. Vuonna 2015 puolue vastaanotti äänestäjien pikavipin, kun puolueen agendana oli vain valtiontalouden tasapainottaminen ilman pitkänäköistä visiotyötä tulevaisuuden yhteiskunnasta ja rohkeasta uudistajapuolueesta. Nyt saatu vaalitulos on korkoa koron päälle tekemättä jätetyistä töistä.

Keskustan on nöyrästi tunnustettava, ettei se ole pystynyt vastaamaan poliittisella toiminnallaan yhteiskunnan haasteisiin, vaan siitä on muotoutunut epäselvä, laimea ja sisäänpäin kääntynyt kahvikerho. Keskustan on avauduttava ulospäin, kuultava kansalaisten haasteet, huolet ja toiveet, sekä luotava ratkaisuja.

Tavoitteeseen pääsemme vain yhteisellä uudistustyöllä ja aatekeskustelulla. Keskustanuoret ovat sitoutuneita ylisukupolviseen uudistustyöhön yhdessä. Mukaan tulee ottaa kaikki mukaan haluavat: keskustaan sitoutuneet, puolueen jättäneet ja meistä kiinnostuneet ihmiset – kaikenikäiset ja -näköiset ihmiset.