Keskustan varapuheenjohtajaehdokkaiden vastaukset Keskustanuorten kysymyksiin

Uutiset torstai 21.09.2023

Hilkka Kemppi, ehdolla varapuheenjohtajaksi (98 kenu-pistettä, 1. sija)

1. Mikä on nuorisojärjestön merkitys puolueemme toiminnassa tulevaisuudessa?

Nuorisokannatus määrittää sen, onko meillä puoluetta enää 10-20 vuoden päästä. En pelkää huomista, enkä tulevaa, vaan sitä ettei mitään tulekaan. 

Keskustalla ei ole osaamista nuorten jäsenten houkuttelemiseksi. Siksi Keskustanuorten työ on kriittistä koko Keskustan tulevaisuuden kannalta. Tämä ei tule muuttumaan, sillä nuoret samaistuvat parhaiten ikäisiinsä.

Keskustanuoret myös tuovat puolueeseen uutta ja avaavat uusia ajatuksia. Se on puolueelle elintärkeää, jotta poliittinen keskustelu pysyy käynnissä ja elää. Viestiä pitää olla ja sen pitää kulkea. Tässä toivoisin puolueelle ryhtiliikettä. Politiikkaa tulisi puhua jokaisessa keskustan tapahtumassa. 

2.Kuinka monta prosenttia puolueemme budjetista tulisi käyttää Keskustanuorten toimintaan?

Keskustanuorten toiminta on merkittävää koko puolueen kannalta. Nykyisessä taloustilanteessa tarkan prosentin sijaan oleellista on, että avustus ei tipu puoluetuen leikkausten myötä.

Keskusta pystyy tukemaan Keskustanuoria tärkeässä työssään monella tavalla. Vuosittaisen avustuksen lisäksi pidän projektiluonteista tukea hyvänä lisänä esim. Keskustanuorten järjestämille nuorten luottamushenkilöiden valmennuksille, ehdokaskoulutuksille sekä muille tapahtumille tarpeen ja hakemusten mukaisesti. Esimerkiksi omana puheenjohtajakautenani laitoimme liikkeelle nuorten ja puolueen yhteisen mentorointiohjelman, jonka moni koki mielekkääksi. Myös yhteisiä työntekijöitä tulisi harkita puoluetoimistolla ja piireissä.

Jos OKM:n jakama tuki merkittävästi pienenee, on Keskustanuorten rahoitusta tarkasteltava niin, että laadukkaan toiminnan edellytykset säilyvät. Puolueen tulee taistella järjestötukien puolesta. 

3. Mikä on mielipiteesi Keskustanuorten progressiivista negatiivisen tuloverotuksen mallista?

Haluan ajaa Suomeen perustuloa. Keskustanuorten perustulomalli, progressiiviseen negatiiviseen tuloveroon perustuva portaaton perustulomalli, kehitettiin aikanaan ollessani Keskustanuorten puheenjohtajana. Malli on ollut minulle politiikassa suuri tavoite, jonka takana edelleen seison vahvasti.  Keskustalaisen perustulon ydin on siinä, että jokaisesta tienatusta eurosta jää aina enemmän käteen. Mallissa ei ole kannustinloukkuja ja pienituloinen maksaa aina tienaamastaan eurosta vähemmän veroa kuin suurituloinen. 

Malli on oikeudenmukainen ja aina työntekoon kannustava. Keskustanuorten puheenjohtajana hiillostin yhteiskunnan eri toimijoita viemään perustuloa eteenpäin. 

Onneksi saimme ajettua samaan aikaan liikkeelle Suomen ensimmäisen perustulokokeilun. Sipilän hallituskaudella toteutettu perustulokokeilu oli rajattu vain pitkäaikaistyöttömiin, eikä siten kertonut koko totuutta perustulon mahdollisuuksista. Perustulon osalta on vielä paljon ratkaistavaa esimerkiksi kustannusten ja muiden ehtojen määrittämisen osalta.

4. Nuorten keskuudessa arvopolitiikka on isommassa keskiössä, ja haastaa vanhemmalle sukupolvelle merkittävämmän talousjaottelun. Miten vastaamme haasteeseen?

Puolueella on kaksoistehtävä, poliittinen ymmärrys on tärkeää, mutta puolueen ydintarkoitus on kasvatustehtävä. Vaalityö ei saa syrjäyttää sivistysliikkeen luonnetta ja visiointia. Suomen tie on tuhoon tuomittu ilman uudistusmielisyyttä. Keskustan kyky ja yhteisymmärrys uudistuksille on aina ammennettu arvopohjoisesta poliittisesta keskustelusta. 

Arvot ovat pitäneet keskustan pystyssä yli 100-vuotta. Yksi suurimpia uupumuksen aiheuttajia on, ettei ihminen elä arvojensa mukaista elämää. Keskustassa tällaista kokemusta ei saa joutua kokemaan.

Olen suuri arvojohtamisen puolestapuhuja. Siksi aloitin myös Keskustanuorten puheenjohtajana perinteen osallistua VBL-koulutuksiin. Uskon, että keskusta voisi olla parempi arvojohtamisen tukemisessa myös omien koulutusten kautta. 

5. Keskustan nuorisokannatus on matalaa. Keskustanuoret ovat ehdottaneet omia toimiaan. Mitkä olisivat sinun toimenpiteesi?

Keskustan tulevaisuus varmistetaan vain nostamalla nuorisokannatusta. Puolueen täytyy tukea Keskustanuorten työtä, mutta ottaa nuoret paremmin huomioon myös omassa toiminnassaan. Puolueen täytyy puhua nuorille tärkeistä politiikan teemoista ja osallistuttaa nuoria enemmän puolueen linjojen valmisteluun. 

Nuorisokannatuksen nostamiseksi on tehtävä puolueessa toimintasuunnitelma, eikä se voi jäädä yksin nuorisojärjestön vastuulle. Puolueen tulee myös kehittää silta nuorisojärjestön eläköityneille aktiiveille, jonka avulla nuorten toimijat saadaan siirtymään aikanaan puoluetyön pariin. 

Nuoret samaistuvat politiikassa yhä enemmän henkilöihin puolueiden sijaan. Siksi nuoria tulee nostaa vastuullisiin ja näkyviin tehtäviin. Kaikissa vaaleissa listoilla pitää olla myös vahvoja nuoria ehdokkaita, ja heitä tulee tukea myös puolueen toimesta. Puolueen pitää panostaa myös uusien aktiivien houkutteluun, sitouttamiseen ja kouluttamiseen. 

Olisi myös hyvä, mikäli vuosikelloa ja vaaliohjelmia rakennettaisiin alusta asti nuorten kanssa yhdessä niin pitkälle kuin mahdollista. 

Hanna Huttunen, ehdolla varapuheenjohtajaksi (60 kenu-pistettä, 2. sija)

1. Mikä on nuorisojärjestön merkitys puolueemme toiminnassa tulevaisuudessa? 

Keskustan tulevaisuuden kannalta on täysin ratkaisevaa, että nuoria saadaan mukaan keskustalaiseen toimintaan. Nuorisojärjestön rooli on tässä tärkeä. Nuorilla on matalampi kynnys lähteä mukaan nuorisojärjestön toimintaan tutustumaan puolueemme ajattelu- ja arvomaailmaan. Nuoret osaavat myös sanoittaa puolueemme asiat paremmin nuorille. Nuorten ääni on tultava kuulluksi ja sillä on oltava vaikutusta niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. 

2. Kuinka monta prosenttia puolueemme budjetista tulisi käyttää Keskustanuorten toimintaan? 

Tarkkaa prosenttimäärää on vaikea sanoa. Vaikka emopuoluekin kärvistelee nyt vähissä varoissa, on Keskustanuorille tultava nykyistä suurempi rahoitus. Ilman nuoria ei keskustalla ole tulevaisuutta. Nuorisojärjestön toiminnalla on suuri merkitys, kun tulossa on taas varsinainen vaaliputki. Kunta- ja aluevaaleihinkaan ei ole loppujen lopuksi pitkä aika. Silloin on keskustalaisilla nuorilla iskun paikka. 

3. Mikä on mielipiteesi Keskustanuorten progressiivista negatiivisen tuloverotuksen mallista? 

Olen ollut aina vastikkeellisen perustulon kannalla. Rehellisesti sanottuna, tavasin Keskustanuorten progressiivisen negatiivisen tuloverotuksen mallia aika pitkän tovin. Malli ja sen kokonaisvaikutus ei ihan helpolla avaudu. On kyllä todella hyvä, että nuorilla on oma vaihtoehto ja sitä täytyy käydä yhdessä emopuolueen kanssa läpi. 

4. Nuorten keskuudessa arvopolitiikka on isommassa keskiössä, ja haastaa vanhemmalle sukupolvelle merkittävämmän talousjaottelun. Miten vastaamme haasteeseen? 

Vanhemman sukupolvenkin on hyvä muistaa, että maalaisliitto keskusta perustuu arvoille ja aatteelle. Ne ovat kaiken pohja, mikä määrittää koko puolueen toiminnan. On hyvä, että nuoret haastavat ja muistuttavat perimmäisistä asioista. Ilman aatetta ja arvoja ei ole keskustaakaan. 

5. Keskustan nuorisokannatus on matalaa. Keskustanuoret ovat ehdottaneet omia toimiaan. Mitkä olisivat sinun toimenpiteesi? 

Otetaan tavoitteeksi kunta- ja aluevaaleissa tehdä keskustalainen ihme. Keskitytään puolueena siihen, että saamme mahdollisemman paljon uusia nuoria mukaan. Tämä asia ei saa jäädä vaan Keskustanuorten harteille. Olen enemmän kuin valmis näihin talkoisiin. 

Keskustan tulevaisuuden kannalta on täysin ratkaisevaa, että nuoria saadaan mukaan keskustalaiseen toimintaan.